Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-polina-zimmerman-3746957%20(1).jpg

14 viktiga HR-trender under 20-talet

Employee Experience, Data Driven HR, Conversational Recruiting, Talent Experience och Inbound Recruitment. Det är bara några HR-trender som präglar 2020-talet och det har nog aldrig varit så många. Här fördjupar vi oss i de 14 viktigaste.
Blogg

1. Medarbetarupplevelsen

Det har pratats om Employee Experience ett bra tag nu, så det är ingen trend i sig, utan snarare trendigt att ständigt förbättra den. Medarbetarupplevelsen pågår från den första kontakten med företaget, tills den dag medarbetaren avslutar sin anställning. Denna process kallas för Employee Journey, eller medarbetarresan. En resa där några dagar eller tillfällen är viktigare för en anställd än andra. Den första intervjun, första dagen på jobbet och exitsamtalet är några exempel. Det är dessa tillfällen som behöver vara extra genomtänkta och planerade för att en anställd ska få en så bra upplevelse som möjligt.

2. HR Analytics

Väldigt få HR-avdelningar får ut det mesta av sin data eller utnyttjar analysverktygen fullt ut. HR Analytics är i korthet ett datadrivet sätt att identifiera och analysera människorelaterade frågor inom organisationer. Detta ger den information som krävs för att fatta bättre beslut som är baserade på objektiva data snarare än på intuition eller magkänsla.

3. Chatbotar med onboarding-fokus

Under 2020 kommer fler att börja använda chatbotar som en del i onboarding-processen. En variant är att sätta ihop en lista med FAQ:s (Frequently Asked Questions) som en chatbot kan besvara åt de nyanställda. Det kan exempelvis handla om förmåner, tjänstepension och semester. I det långa loppet kommer det att frigöra mycket tid för HR.

4. Skills Management

Skills Management är en metod för att förstå, utveckla och distribuera människor och deras färdigheter. Många i branschen pratar just nu om vikten av att utveckla medarbetarnas förmågor, skapa lärande organisationer och förutsättningar för karriärvägar internt. På HR-mässan Unleash pratades det om ett internt LinkedIn där medarbetaren själv kan bedöma sina förmågor, få feedback från kollegor, nätverket och chefen och sedan på ett skräddarsytt sätt bygga sitt eget lärande i linje med den individuella utvecklingsplanen.

5. Agilt och innovativt mindset

Fördelen med att arbeta agilt med fokusgrupper, tvärfunktionella samarbeten och att utveckla fler funktionaliteter och innovativa tankesätt inom HR kommer att fortsätta 2020. Det räcker inte med att jobba med agila processer. Att driva innovation kräver ett agilt mindset, där själva inställningen och viljan att vara agil är central.

6. Samarbetsverktyg

Samarbetsverktyg som Teams, Slack, Whatsapp och Workplace by Facebook utvecklas hela tiden och fler funktionaliteter tas fram för att stödja HR och anställda.

7. Hälsoinsatser

Hälsofrämjande satsningar och träningsprogram på arbetstid erbjuds inte längre bara stora företag som Google. Allt fler företag har börjat se fördelarna med mer hälsosamma medarbetare. Organisationer som uppmuntrar sina medarbetare till att bli mer hälsosamma visar både lägre frånvaro och minskad personalomsättning, men också ett högre engagemang och ökad produktivitet.

8. Talent Experience Platforms

Det växer fram en ny typ av Talent Management System som utgår från medarbetarnas drivkrafter och karriärönskemål. Dessa system tillhandahåller också stöd för samtal, lärande, feedback och engagemang i syfte att skapa självledarskap och kontinuerligt lärande.

9. Individer blir varumärken

Idag kan alla skapa sig ett varumärke i sociala medier och individer har större inflytande än ett varumärke, vilket gör personer med mycket inflytande eftertraktade. Kandidater med en stark följarskara har därför större chans på arbetsintervjun, eftersom de kan ta med sig sina kontaktnät till nya jobbet.

10. Gamification i onboarding och preboarding

Gamification har vuxit och har på många håll blivit en standard i onboarding-processen. För att lära sig sitt nya jobb får de nyanställda spela ett spel som gör att de lär sig om företaget och om sina nya arbetsuppgifter, i många fall redan innan första dagen på nya jobbet – så kallad preboarding. Då slipper de nyanställda att ta de första dagarna till att lära sig om det nya företaget och de kan istället fokusera på att möta sina nya kollegor. Det i sig kommer sätta en press på HR att skapa och hålla dessa introduktionsprocesser uppdaterade. Med en välfungerande preboarding kommer nya medarbetare att känna sig bekväma snabbare, det är lättare att komma in i sin nya roll och kunna bidra i organisationen.

11. Mjuka egenskaper viktigare än kunskap

Vi ser en ny trend i att mjuka egenskaper har störst inflytande på HR och rekryteringsbranschen. Mjuka egenskaper är lika viktiga, om inte viktigare, än traditionella kompetenser. Mjuka egenskaper handlar främst om på vilket sätt du genomför arbetsuppgifter, drivkrafter och personlighet.

12. Ett äkta Employer Brand

Det räcker inte längre att prata om värderingar, visa upp fina jämställdhetspolicys eller ha en brandad karriärsida. Insidan bygger utsidan och därför måste vi våga vara transparenta med vad som pågår på insidan. Om vi lyckas med  det kommer vi också att bli framgångsrika med Employer Branding och börja attrahera rätt kandidater.

13. Inbound Recruitment

Inbound Recruitment eller Recruiting Automation pratas det allt mer om i HR- och rekryteringsbranschen. Glöm headhunting, search och jobbannonser. Skapa profiler av de kandidater du eftersöker. Attrahera och konvertera dem genom uppriktigt Employer Branding-content och behåll deras intresse med hjälp av ett Marketing Automation-system, till dess att du behöver rekrytera. När du väl ringer upp kandidaten för att presentera ett jobberbjudande vet personen redan det mesta om ditt företag och vad ni erbjuder.

14. Conversational Recruiting

Conversional Recruiting går hand i hand med Inbound Recruitment. Genom personlig och autentisk kommunikation via chatbotar, SMS-verktyg och andra automatiserade AI-lösningar hålls kandidaterna engagerade. Då kan du som arbetsgivare komma närmare och skapa en relation med dina potentiella nya medarbetare.