Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/tim-mossholder-GOMhuCj-O9w-unsplash.jpg

4 tips till en bättre rekryteringsannons

Att HR och marknad arbetar tätt ihop är nyckeln till att lyckas locka såväl kandidater som nya kunder till sig genom en välskriven rekryteringsannons eller en unik rekryteringsfilm. Genom att berätta er historia och transparent och enhetligt visa företagets Employer Brand är vi övertygade om att fler kandidater kommer hitta sin drömarbetsgivare – och att fler företag kommer hitta sina drömkandidater.
Blogg

I många år har man pratat om kraften i "viralt innehåll". Idag är det snarare rörlig kommunikation och film som är en hygienfaktor. På samma vis som marknadsavdelningarna i allt högre utsträckning använder sig av video inom marknadsföring börjar nu allt fler HR-avdelningar använda sig av videorekrytering.

Rekryteringsannons – en fråga för både HR och marknad

Vi ser en stor potential för HR och marknad att med varandras specialistkompetens bli riktigt vassa på attraktion och platsannonser tillsammans. Detta genom att HR och marknad synkar sina agendor i vad som ska kommuniceras, hur budskapet ska kommuniceras och till vem (vilken målgrupp), för att attrahera så många potentiella kandidater och kunder som möjligt.

Rekrytera med storytelling

För att kunna berätta sin historia med ett djupt innehåll och dessutom göra innehållet rörligt är ett nära samarbete mellan HR och marknad en förutsättning för att kunna lyckas. Ingen är bäst på allt och ju större krav det ställs på relevant och djupt content samt att arbeta målgruppsanpassat när du skapar annonser för din rekrytering, desto svårare blir det. Det blir svårt för HR att själva driva delar som i grunden mer handlar om kommunikation än HR. För marknad blir utmaningen att hålla jämna steg med HR som oftast behöver få in kandidater nu. HR och marknad har ju en gemensam målbild: att bygga företagets brand oavsett om det gäller mot potentiella kunder eller kandidater. Här är rekryteringsannonsen oavsett format ett ypperligt tillfälle till marknadsföring.

Fyra konkreta tips för din rekryteringsannons

Vi delar med oss av fyra handfasta tips gällande samarbete kring attraktion och att skapa djupt innehåll, som vi på Wise Professionals själva tog med oss när vi nyligen producerade en filmad rekryteringsannons kopplat till att vi sökte en ny medarbetare.

1. Hitta den röda tråden i ert annonsbudskapet

Vilken historia vill ni berätta och hur ska ert brand uppfattas? Filmen eller den skrivna annonsen kommer leva kvar.

2. Rekrytering + annons = HR + marknad

Använd varandras spetskompetens och utgå från helheten i ert brand (consumer brand + employer brand = one-brand) och se till att rekryteringsannonsen även speglar kravprofilen om det är en specifik tjänst ni rekryterar till.

3. Låt filmen tala till känslorna

Låt filmen vara ett komplement till en platsannons där ni fokuserar på att visa upp företagskultur och -värderingar och liknande.

4. Hög kvalitet är ett måste

Oavsett om det är en skriven annons eller rörlig är kvalitet A och O.

Behöver du hjälp med din rekryteringsannons?

Är du intresserad av att höra mer om hur vi på Wise Professionals arbetar tillsammans? HR och marknad med attraktion och såväl ”traditionella” annonser som film och rörligt? Kontakta oss så ger vi dig gärna våra bästa tips!