Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-pavel-danilyuk-7658380.jpg

5 sätt att förenkla din rekryteringsprocess – steg för steg

Krångliga – och långa! – rekryteringsprocesser är ett stort problem för många verksamheter. Här är fem tips på hur du kan skapa en bättre och mer friktionsfri ansökningsprocess som underlättar både för er internt och för kandidaten.
Blogg

Steg 1: Se till att ni har ett enkelt och användarvänligt ansökningssystem

Det viktigaste för att etablera en god kandidatupplevelse redan från början i rekryteringsprocessen är att själva ansökningssystemet ska kännas modernt och vara lättnavigerat. Det ska enkelt gå att söka och filtrera på lediga tjänster, fylla i information utan krångel och – framför allt – gå att använda helt och hållet från mobilen.

Idag förväntar sig många kandidater att kunna söka jobb “på språng”. Det innebär att ditt system behöver vara snabbt, användarvänligt och gärna innehålla så få steg som möjligt till inskickad ansökan. Går det dessutom att ansluta sin LinkedIn-profil blir tröskeln ännu lägre.

Steg 2: Etablera en tydlig rekryteringsprocess och ägandeskap

Att ha intern kontroll över er rekryteringsprocess, steg för steg, är nödvändigt för att framstå som en pålitlig arbetsgivare gentemot kandidaterna. Finns det inget ägandeskap eller en ansvarig för varje pågående rekrytering, går det aldrig att säkerställa att er process upplevs som tydlig och enhetlig utåt. Samtidigt är det av största vikt att ägandeskapet är känt i organisationen, och att alla som rekryterar har insikt i processen. Och glöm inte att hela tiden ha kandidatens upplevelse i åtanke. Går det att förtydliga vem som är ansvarig kring en viss del – gör det!

Steg 3: Ha tester som ett självklart steg i rekryteringsprocessen

Att testa kandidaterna på olika sätt är idag en av de viktigaste delarna i urvalsprocessen. Testresultatet väger i slutändan ofta mycket tyngre än CV eller personligt brev. Testerna finns till för att bedöma potentialen hos kandidaterna inom olika områden, exempelvis genom personlighetstester eller renodlade begåvningstester. Det finns ett flertal olika leverantörer och verktyg som går att använda sig av, och genom att kombinera olika typer av tester får du större tillförlitlighet i hela rekryteringsprocessen. Se även till att testerna är forskningsbaserade eller kvalitetssäkrade på annat vis, för att garantera trovärdiga resultat.

När ni använder tester som ett steg i rekryteringsprocessen är det viktigt att tala om för kandidaten vilket syfte testerna fyller och vad de i praktiken kommer att användas till. Var tydlig med att testerna är till för att försöka reda ut vem kandidaten faktiskt är, och hur hen kan komma att passa in på tjänsten, i teamet och i hela organisationen. Det är också viktigt att kandidaten får återkoppling på sina tester, så att hen förstår resultaten.

En sista praktisk detalj när det kommer till tester är att de självklart även måste vara enkla att fylla i – både från dator och från en mobiltelefon!

Steg 4: Ta hjälp av en “digital kollega”

Det finns ett flertal sätt att digitalisera stegen i en rekryteringsprocess – och det handlar inte bara om att ha ett smart ansökningssystem eller låta kandidaterna göra tester online. I många fall går även att ta hjälp av en “digital kollega”. Det kan vara en AI eller en automatiserad funktion som helt enkelt kan utföra de delar av processen som är tidskrävande och monotona. Det kan handla om allt från annonsering av roll till att sålla och sortera bland ansökningar och återkoppla till icke kvalificerade kandidater.

Samtidigt kan digitala verktyg på detta sätt hjälpa er att säkerställa en process fri från fördomar och diskriminering, där kandidaterna är anonymiserade. Genom att automatisera de administrativa delarna av processen så mycket som möjligt frigör du dessutom värdefull tid för resten av rekryteringen. Där blir dina mänskliga kvalitéer är helt avgörande för att vidare bedöma en kandidats lämplighet för tjänsten.

Steg 5: Utbilda rekryterande chefer löpande

För att upprätthålla smidighet i varje steg av rekryteringsprocessen över hela verksamheten är det viktigt att alla era rekryterande chefer får en praktisk utbildning. Se till att alla som behöver får lära sig sig grunderna genom att erbjuda en crash course i rekrytering. Det kan exempelvis vara via ett lämpligt system för e-learning, en fysisk utbildning eller som en del av ett större ledarskapsprogram.

Genom att alla har en gedigen och uppdaterad kunskap kring hur en rättvis, kompetensbaserad metod för rekrytering ska fungera får du som arbetsgivare ytterligare ett försprång. Och det stärker inte bara ert Employer Brand. Ni får samtidigt en bättre intern sammanhållning och gemensam förståelse för kvalitativ rekrytering.