Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184398.jpg

5 viktiga delar i din Employer Branding-strategi

Funderar du på att skapa en Employer Branding-strategi för ditt företag? Härligt! Att skapa en bra strategi för ditt Employer Branding-arbete är första steget till att bli en attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare. En organisation som har förstått att kulturen är viktig för både produktivitet, lönsamhet och trivsel lyckas bättre med att både rekrytera och behålla talanger.
Blogg

1. Företagskultur

Att identifiera företagets “why” och komma fram till varför ni existerar är grundläggande i att hitta kärnan till er företagskultur. Detta är inte en lista på produkter och tjänster i ert erbjudande. Det handlar om att ringa in vad ni skapar för mening och värde i det stora hela. Att ha ett tydligt “why” skapar meningsfullhet och fungerar som en kompass för värdeord och den kultur ni bygger gemensamt. När ni kommit fram till vad er kärna är – etablera kulturen runt den. Att känna till er företagskultur är en förutsättning för att kunna ta fram en Employer Branding-strategi.

2. Delaktighet

En Employer Branding-strategi är inget som skapas på en kickoff på Gotland av ledningen. Du kan leverera ett dokument med smarta fraser och tapetsera kontorsväggarna med fina värdeord – det kommer ändå inte att ta sig in i företagets DNA. Det börjar och slutar med medarbetarna. Det är enkelt: På samma sätt som du inte jobbar “inifrån och ut” när du säljer dina produkter och tjänster, ska du inte jobba “uppifrån och ner” när du vill bygga ditt Employer Brand. Nyckeln är att involvera medarbetare i ett tidigt stadium och förankra alla delar från start. Se till att engagera flera olika medarbetare i alla delar av processen. Att vara lyhörd för feedback och insikter från organisationen är jätteviktigt! Det är trots allt dina medarbetare som bär upp din Employer Branding.

3. Implementering

När du ringat in den företagskultur ni har och definierat vad ni vill kommunicera är det lätt att tro att det mesta arbetet är avklarat. Men en Employer Branding-strategi handlar inte bara om att besluta och lansera. Det är ett kontinuerligt arbete och ett styrdokument för hur ni organiserar er för att upprätthålla, förvalta och utveckla vad ni vill kommunicera. Implementeringsarbetet bör därför inte bara vara en engångsföreteelse. Den bästa effekten får du om implementeringen sker stegvis genom att involvera medarbetarna i aktiviteterna. Låt startskottet bli ett gemensamt arbete under en kickoff eller konferens och följ sedan upp med fler aktiviteter som du lägger in i din Employer Branding-strategi.

4. Aktiviteter

Aktiviteter kopplade till företagskulturen och din employer branding-strategi är vad vi på Wise Professionals brukar kalla “kulturbärande aktiviteter”. Det betyder att du kopplar olika händelser och event till din företagskultur. Poängen är att fläta samman allt som händer i företaget med er kultur. På så sätt blir den en naturlig del i verksamheten. Exempel på kulturbärande aktiviteter kan vara jobbfokuserade saker som aktivitetsmål kopplade till positiva beteenden, att lyfta fram gott medarbetarskap i utvecklingssamtal och att lyfta fram medarbetare som agerat goda ambassadörer för kulturen. Det kan även vara mer sociala aktiviteter som fikastunder, aw:s och företagsevent. Om det inte finns en tanke bakom kulturbärande aktiviteter kan de lätt rinna ut i sanden. Därför är det extra viktigt att få med dem i din Employer Branding-strategi.

5. Kommunikation

Nöjda medarbetare är en stark faktor för att attrahera kandidater och att vara öppen med er kultur skapar förtroende för dig som arbetsgivare. På samma sätt sprider sig missnöje bland medarbetare snabbt och kandidater som blivit dåligt behandlade kan ha en negativ inverkan på ditt rykte som arbetsgivare. Gränsen mellan intern och extern kommunikation har på många sätt suddats ut. Oavsett om det handlar om att lyfta medarbetare, berätta om er senaste kulturbärande aktivitet eller bemöta ett elakartat rykte bör du utgå från att du kommunicerar med alla – inte bara dina medarbetare. På samma sätt behöver dina medarbetare känna igen sig i den kommunikation och de kampanjer ni presenterar externt.

Kom ihåg att också mäta resultaten och utvärdera. Och räkna med att du kommer att behöva revidera din Employer Branding-strategi längs vägen! 

Sammanfattning Employer Branding-strategi

  • Insikt om företagets kultur är grundläggande för en lyckad Employer Branding-strategi
  • Involvera medarbetare från början för att identifiera vilken typ av företag ni vill vara – vad skapar ni för mening och värde?
  • Din Employer Branding-strategi ska innehålla aktiviteter över året som är kopplade till kulturen
  • Gör ingen skillnad mellan extern och intern kommunikation när du kommunicerar kring kultur och medarbetare
  • Mät och utvärdera din Employer Branding-strategi