Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3183179.jpg

6 tips för chefer som ska hålla anställningsintervju

Svenska chefer är för dåliga på anställningsintervjuer. Det kan låta hårt, men sanningen är att det generellt är den låga kunskapen bland rekryterande chefer som leder till negativa upplevelser, felrekryteringar och falska förväntansbilder. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det i nio av tio fall inte är chefens eget fel, det beror oftast på tidspress eller brist på struktur och rutiner. Här delar vi med oss av våra bästa tips för dig som ska hålla en anställningsintervju.
Blogg

Varför är en anställningsintervju så viktig?

Chefer har allt att vinna på att göra bra anställningsintervjuer. Av många anledningar. Här listar vi några av dem:

1. Chefer når framgång med rätt medarbetare

Anställningsintervjun kan vara ett första möte med en medarbetare som har precis det som behövs för att teamet ska bli komplett och framgångsrikt. Ert samarbete börjar redan på intervjun.

2. Den närmsta chefen har stor betydelse i kandidatens val av arbetsplats

Kandidater googlar sin chef, ringer referenser och under intervjun sitter de och funderar på om det här är en chef de vill arbeta tillsammans med.

3. Din chans att lära dig

Alla kandidater du möter sitter på värdefull kunskap som du kan ta del av under intervjun.

4. Kandidatens intryck påverkar bolaget

På intervjun möter du en person som är viktig för företaget, även om det inte är din framtida medarbetare. Kandidaten kan vara perfekt för ett framtida jobb på företaget, känna den perfekta kandidaten för ett annat jobb, vara en bra kund, en framtida samarbetspartner och en god ambassadör för företaget.

5. En negativ upplevelse får konsekvenser

Vi vet att kandidater som får en dålig kandidatupplevelse tackar nej till jobbet, inte söker jobb på företaget igen, delar med sig av sin upplevelse och slutar köpa varor och tjänster av företaget.

6. En positiv upplevelse ger ringar på vattnet

Vi vet att kandidater som får en bra upplevelse av anställningsintervjun tackar ja till ett erbjudande, kan söka framtida jobb på företaget, rekommendera vänner att göra det och att de köper fler varor och tjänster av företaget.

6 tips för en bättre anställningsintervju

Som chef får du framgång genom ditt team. Du bygger ditt team genom att välja vilka individer du vill arbeta med och att vara en bra ledare för det team du har. Rekrytering är alltså en mycket viktig uppgift som du bör lägga tid på. Förbered din anställningsintervju, kom i tid, fokusera på mötet och avsluta i tid. Här är våra sex bästa tips till en bättre anställningsintervju.

1. Lita på urvalsprocessen

Kandidaterna du möter i din anställningsintervju är redan granskade och klara. Du behöver inte granska ansökningshandlingar och cv:t kandidaten lämnat in eller resultaten från eventuella personlighetstester, men om det finns bitar du är nyfiken på kan du givetvis ställa frågor om det.

2. Ha en positiv inställning till alla du möter

Utgå ifrån att alla kandidater du möter är bra och skulle kunna vara rätt. Nu ska du komma fram till vem av dem du vill välja och varför. Frågan är inte om hen duger, utan hur det skulle kunna bli om du anställde just den här personen, och om det är så du vill att det ska bli.

3. Ta vara på tillfället

Du möter en person med rätt kompetens och som har ett värdefullt utifrånperspektiv. Var nyfiken och ta tillfället i akt för att få ta del av kandidatens kunskap, erfarenheter och tankar. Även om det inte är din framtida medarbetare som sitter framför dig är det säkerligen en person som kan ge dig värdefull och användbar information.

4. Förbered ditt budskap och vad du sänder

Fundera redan före mötet på vad du vill att kandidaten ska säga om mötet, dig och företaget efter anställningsintervjun. Om du har gjort det kommer du säkerligen att sända rätt budskap och ge rätt intryck.

5. Föreställ dig att du träffar din nya medarbetare

Se på anställningsintervjun som ett uppstartsmöte. Det här kan ju vara ditt och din nya medarbetares första möte.

6. Ta hjälp av ett proffs

Ta HR till hjälp för att förbereda mötet.

Är svenska chefer för dåliga på anställningsintervjuer?

Det finns chefer som är fantastiska på intervjuer och det finns de som genomför en kritisk granskning som skrämmer bort kandidaterna. När man blir bättre på intervjuer får man även bättre förutsättningar att bygga sitt team av de bästa kandidaterna.

Lycka till med din nästa anställningsintervju!