Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/WISE_KICKOFF_fotoJulianaWG_0162-1.jpg

7 vanliga misstag i kandidatresan

En kandidatresa består av ett antal kritiska touchpoints som är oerhört viktiga för om kandidaten får en positiv upplevelse eller inte. Ändå är det många chefer och rekryterare som gång på gång begår misstag som kan äventyra hela intrycket av dig som arbetsgivare – och i värsta fall tappa en kvalificerad kandidat längs vägen. Här är några klassiska misstag att se upp för!
Blogg

1. Du rekryterar på magkänsla

Brukar magkänslan styra när det är dags att välja bland kandidaterna? Då är det ett tydligt tecken på att du inte har en bra process för rekryteringen! Vare sig vi vill det eller inte präglar fördomar hur vi uppfattar en människa – och vi tenderar att föredra personer som liknar oss själva utifrån olika variabler. I en rekryteringsprocess blir det ett problem som i många fall kan hindra dig från att hitta den bästa kandidaten. Att arbetsgivaren agerar fördomsfritt och rättvist är en förutsättning för en bra kandidatresa. Se till att du lämnar de förutfattade meningarna på hyllan, och förlita dig istället till fakta i rekryteringen. Målet är att fatta ett så rättvist beslut som möjligt.

2. Du tar för stor plats

På kandidatens marknad är det självklart viktigt att sälja in sig själv som arbetsgivare, berätta om vilka ni är och alla bra saker ni gör. Men det finns faktiskt en risk att du tar alldeles för stor plats!

Gör ett enkelt test och se vem som faktiskt pratar mest i intervjun – du eller kandidaten? För många chefer faller det sig naturligt att bara prata på (gärna om sig själv och företaget!) och i värsta fall ta över intervjun helt. En bra rekryteringsprocess och kandidatresa präglas av balans. Kandidaten ska få utrymme att presentera sig ordentligt, samtidigt som du självklart ska ge svar på frågorna hen kan tänkas ha.

3. Din kandidatresa börjar med krångel

Hur fungerar ert ansökningssystem? Är det enkelt att koppla sin LinkedIn-profil och ladda upp filer – eller är det massor av manuella steg och formulär som måste fyllas i innan kandidaten äntligen kan få iväg sin ansökan? Ju svårare processen är, desto fler kandidater tappar du längs vägen. Själva ansökningsförfarandet är alltså en otroligt viktig del av en kandidatresa.

Ställ dig två frågor; vad är det du faktiskt behöver av kandidaten, och hur kan du underlätta för hen att ge dig det? Och tänk på att CV och personligt brev i många fall inte är den avgörande faktorn för vem som får jobbet till slut!

4. Du slösar bort kandidatens tid

Många ansökningsprocesser tar väldigt lång tid från start till mål. Det är många steg att ta sig igenom och mycket att hålla reda på för dig som rekryterar. Men vad många missar under vägens gång är att också ha respekt för den tiden som kandidaten lägger ner på att söka jobbet. Många och långa intervjuer tar tid, tester och arbetsprover likaså – men den kanske största delen av en kandidatresa är väntan på nästa steg.

Här är det viktigt att du som rekryterare har en tydlig och kommunicerad tidsplan (och håller dig till den!) för att inte riskera att tappa kandidater. Glöm inte bort att de ofta är i andra ansökningsprocesser samtidigt. Se till att du sticker ut genom att vara hänsynsfull och ödmjuk inför den tid de lägger ner.

5. Du återkopplar inte

Att inte återkoppla i en rekryteringsprocess kan vara det största misstaget som sker i en kandidatresa. Oavsett om kandidaten inte ens kvalificerar sig vidare från själva ansökan, eller är en av två kvar i sista steget, är det viktigt att vara transparent och berätta varför personen inte gick vidare. Hur ni gör det är upp till er – men det måste göras! Utan att återkoppla riskerar ni mer än en dålig kandidatupplevelse, ni riskerar ert eget rykte.

Även om det är från ert håll det har gått fel är det viktigt att vara öppen om varför. Berätta om processen försenats av någon anledning eller om kravprofilen har ändrats under resans gång. Och glöm inte att alltid våga lämna ut ett telefonnummer så kandidaten har möjlighet att ringa och fråga vad som gick fel eller vad hen kan göra bättre nästa gång.

6. Du har ingen tydlig kravprofil

Se också till att ni har en tydlig kravprofil innan rekryteringen överhuvudtaget påbörjas. Vad är målet, och vad vill ni uppnå med rollen? Var noggrann med att beskriva vilka skallkrav (grundläggande krav) och vilka önskvärda krav kandidaten bör uppfylla. Detta ska vara glasklart både i annonsen och i intervjun. Se till att vara extra tydlig med de delar som är viktiga för rollen, och koppla på tester för att kvalitetssäkra matchningen. Lägg heller inte värdefull tid på att prata om gemensamma fritidsintressen eller andra icke-relevanta frågor som inte har någonting med kravprofilen att göra. Att lära känna personen kommer ni ha gott om tid till framöver om hen väl får tjänsten.

7. Du vårdar inte kontakten

Hade du tre lika starka kandidater i slutskedet av rekryteringsprocessen – men kunde bara erbjuda en jobbet? Då är risken stor att du aldrig kommer att träffa de andra två igen! Många arbetsgivare glömmer helt enkelt bort att vårda relationen med alla som är intresserade av ens varumärke, och som dessutom redan visat sig vara kvalificerade. Om du missar att hålla kontakten med kandidaterna som inte fick jobbet riskerar du inte bara att försämra kandidatresan. Du kan också förstöra din egen image som en progressiv och attraktiv arbetsgivare. Tänk på möjligheterna till sourcing, eller nätverksrekrytering. Ju bättre nätverk du bygger upp (och behåller), desto större är chansen att du träffar rätt snabbare vid nästa rekrytering.