Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1181590440.jpg

Bra eller dålig rekryteringsprocess? Detaljerna som gör skillnad

De vanligaste anledningarna till att kandidater avbryter sin jobbansökan är för att ansökningsprocessen är för krånglig, att rekryteraren är för oengagerad eller att de inte får någon återkoppling. Kandidater lämnas med en dålig känsla och företaget riskerar att få ett dåligt rykte. Vi ger dig skillnaden på en bra och dålig rekryteringsprocess – så att du kan skapa en bättre kandidatupplevelse och ett starkare varumärke!
Blogg

Vad är en rekryteringsprocess?

En rekryteringsprocess handlar om att attrahera och rekrytera personal till en ledig tjänst. En rekryteringsprocess ur kandidatens perspektiv är alla kontaktytor man har med företaget i fråga – från det första mötet i platsannonsen, ett mail på LinkedIn och en jobbintervju, fram till onboarding och de första veckorna som anställd. Genom att alltid betrakta din rekryteringsprocess utifrån kandidatens perspektiv kan du skapa positiva upplevelser av er som arbetsgivare. Din kandidatupplevelse är en del av din Employer Branding.

Återkoppling

Att inte ge någon form av återkoppling är under all kritik, oavsett om handlar om en bekräftelse på att en ansökan har kommit in, en check-in efter en intervju eller besked när en annan kandidat har fått jobbet. Återkoppling ska ske med jämna mellanrum under hela rekryteringsprocessen för att kandidaten ska få den information den behöver och känna sig trygg i processen. Ha en rättvis och transparent dialog med dina kandidater så kommer ingen bli besviken.

Vem pratar på intervjun?

Framgångsrika arbetsgivare har förstått att det är minst lika viktigt att sälja in rollen och företaget under arbetsintervjun som att lära känna kandidaten. I en bra rekryteringsprocess får också kandidaten en chans att ge en rättvis bild av sig själv. Pratar du som rekryterare mer än den du intervjuar? Försök att sluta med det. Kandidaten behöver utrymme att presentera sig ordentligt. Låt intervjupersonen prata 80% och du 20%.

Kompetensbaserad intervjuteknik

En bra rekryteringsprocess innehåller kompetensbaserade intervjuer. En kompetensbaserad intervju handlar om att ställa frågor om de det som är betydelsefullt och relevant för rollen. Inte sväva iväg och prata om civilstatus eller fritidsintressen. Genom att be intervjupersonen berätta hur hen organiserat en arbetsuppgift eller berätta om det senaste projekten hen gjort så får du ett verklighetstroget svar på hur personen utför en uppgift snarare än hur personen tror att den skulle gjort.

Personlighetstester

I din rekryteringsprocess är det viktigt att du använder certifierade testverktyg. Arbetspsykologiska tester är ett objektivt verktyg för att få en fördjupad bild av kandidaten och utesluta eller bekräfta kompetens och personliga egenskaper. En förutsättning är att du återkopplar testerna på ett relevant sätt. Kandidaterna lägger mycket tid på att genomföra ett test. Det minsta du kan göra är att ge dem en tydlig återkoppling på resultatet.

Intervjusituationen

Det är inte upp till kandidaten att göra en bra intervju, det är upp till dig som rekryterare att skapa rätt förutsättningar för kandidaten. En obekväm intervjusituation kan påverka rekryteringsprocessen på ett negativt sätt. Respektera kandidatens tid och tänk på att kandidaten är i en utsatt situation. Förbered kandidaten på upplägget innan intervjutillfället så att kandidaten vägleds genom intervjun och känner sig trygg, bekväm och beredd när frågorna kommer.

Ansökningsprocessen

Måste kandidaten först registrera sin profil på er karriärsida, trots att personen redan har lagt tid på att skapa ett riktigt bra CV och personligt brev? Den här ansökningsprocessen är uråldrig och tar för mycket tid av dina kandidater. Det kanske är dags att sluta med krångliga ansökningsprocesser och bara kunna länka sin LinkedIn-profil istället?

En fördomsfri rekryteringsprocess

Vi måste sluta fråga om namn, ålder och foto och fokusera mer på kompetens, potential och drivkrafter. Det är först när du släpper tanken på magkänsla och skapar metoder för att inte låta dina fördomar påverka dig som du kan få till en riktigt bra ansökningsprocess. Genom en objektiv bedömning blir det tydligare vem som verkligen är rätt för jobbet – på riktigt!

Vad är en bra rekryteringsprocess? 5 tips:

  • Återkoppla direkt till de som inte är aktuella för tjänsten och förklara varför.
  • Skapa automatiserade men personliga återkopplingsmail, då sparar du tid samtidigt som alla kandidater får svar.
  • Låt intervjupersonen prata mest under intervjun.
  • Säkerställ en fördomsfri rekryteringsprocess.
  • Gör kompetensbaserad intervjuteknik till en del av din rekryteringsprocess.