Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-christina-morillo-1181527.jpg

Candidate experience – 9 fakta om kandidatupplevelse

Candidate experience – kandidatupplevelsen – handlar om kandidatens känslor och intryck av rekryteringsprocessen. Hur människor som kommer i kontakt med en arbetsgivare upplever bemötande, smidighet och användarvänlighet har stor påverkan på hur varumärket uppfattas. En bra upplevelse leder till starkare Employer Brand, en mer positiv bild av varumärket och i förlängningen fler kunder.
Blogg

1. Kandidater kan bli kunder

Du vet aldrig vem du möter i en rekryteringsprocess. Flera av dem är eller skulle kunna bli dina potentiella kunder. Oavsett vad ditt företag säljer kan personen i fråga ha inflytande över direkta köp, antingen genom egna beslut eller genom att påverka andra potentiella kunder. Med andra ord är varje rekrytering ett tillfälle att skapa relation med en kund eller ambassadör.

2. Återkommande kandidater

Även om du bara ska anställa en person kan det finnas många med potential i urvalsprocessen. Ett smart företag tar tillvara på dessa kontakter och uppmuntrar dem att komma tillbaka i nya rekryteringsprocesser – ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt att hålla potentiella medarbetare nära. Genom att ha en så bra rekryteringsprocess att kandidaterna vill komma tillbaka har du ett stort försprång i framtida rekryteringar. Även om kandidaterna själva inte passar för kommande rekryteringar kan de i sin tur ha någon i sitt nätverk som gör det.

3. Kandidater berättar för andra

Mer än hälften av alla kandidater berättar för personer i sin omgivning om hur de upplevt rekryteringsprocessen. Om varje kandidat till exempel har tio vänner och bekanta som de pratar med om sitt jobbsökande, och du har 100 ansökningar till rollen betyder det att 1000 personer får en bild av ditt varumärke utifrån din candidate experience. Dessutom kan vi vara ganska säkra på att några av dessa personer i sin tur pratar med sina vänner och bekanta. Oavsett hur starkt varumärket är litar vi i allt högre grad på direkta erfarenheter från personer i vår närhet.

4. Ryktet sprids på sociala medier

Det är färre personer som delar sina erfarenheter i sociala medier, men då når det också desto fler. Om upplevelsen av rekryteringen är så stark att dina kandidater på gott och ont vill berätta om den i sociala medier kan genomslaget blir stort! Är det ett positivt intryck som sprids kan kandidatens upplevelse förvandlas till gratis marknadsföring och den bästa typen av Employer Branding. Om kandidaten lämnat rekryteringsprocessen med en negativ känsla, eller upprörts över något, kan ryktet spridas snabbt utan att du har möjlighet att bemöta eller påverka det.

5. Respons på ansökan viktigt

Responsen kandidaterna får på sin ansökan värderas väldigt högt. I många fall är detta den enda kontakt en kandidat har med arbetsgivaren, vilket ger responsen ännu mer tyngd. En välformulerad och tydlig bekräftelse sätter förväntningarna för hela rekryteringsprocessen och kräver inte mycket av dig som arbetsgivare.

6. Återkoppling vid avslut

Att hålla en bra dialog med kandidaterna under hela processen är en förutsättning för att skapa en positiv candidate experience. Trots det får endast hälften av alla arbetssökande en återkoppling de var nöjda med. Bra återkoppling betyder inte att man får jobbet. De flesta känner sig nöjda med återkopplingen om de blir behandlade med respekt och får ett trevligt bemötande.

7. Kommunikation med arbetsgivaren

En fungerande kommunikation under rekryteringsprocessen ger kandidaten rätt förväntningar och håller intresset uppe. God dialog ger också möjlighet för kandidaten att planera sin tid och göra viktiga avvägningar i samband med rekryteringen. Många aktiva jobbsökande är i flera rekryteringsprocesser samtidigt. Om kommunikationen inte fungerar som den ska är risken stor att du tappar kandidaten längs vägen.

8. Visa upp sin kompetens

Kompetens är den absolut viktigaste faktorn när det kommer till att rekrytera rätt person till rätt roll. Att kandidater inte upplever att de får möjlighet att visa sina kompetens betyder att företaget löper stor risk att rekrytera på fel grunder. Om kandidaterna inte känner att fokuset ligger på deras kompetens känns processen som slöseri med tid. Det kan också göra att man känner sig orättvist behandlad. Att ha en process som bygger på kompetensbaserad rekrytering är det säkraste sättet att se till att kompetens inte förbises.

9. Insyn i rekryteringsprocessen

Att processen upplevs som stängd beror oftast på brister i kommunikationen. Genom att upprätthålla en transparent dialog med alla kandidater kan du förebygga känslan av att inte ha någon insyn. Klar och tydlig information om vad som gäller för processen redan från början sätter rätt förväntningar. Att sedan fortsätta informera om status i ansökningsförfarandet, framförallt om något till exempel tar längre tid än väntat, gör att alla känner sig inkluderade och har en tydlig bild av vad som händer i processen.