Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-tara-winstead-8386434%20(2).jpg

Experten: Så kommer AI förändra rekrytering

AI inom rekrytering är redan verklighet för många. I takt med att digital HR utvecklas börjar många intressera sig för hur AI kan förändra rekrytering och andra delar av det traditionella HR-arbetet.
Blogg

– AI kommer förändra mer än vad man tror, säger Nicholas Fernholm, Robotansvarig på Nya Karolinska Institutet.

Många organisationer har redan börjat experimentera med AI på olika sätt. Vi på Wise Professionals utforskar robotisering med vår mjukvarurobot Glenn som hjälper oss att automatisera vissa administrativa arbetsuppgifter och bygga digitala rekryteringsprocesser.

– Även om formerna för hur det kommer att se ut inte är tydliga än så kommer AI att påverka HR och arbetsgivare mer än man tror, säger Nicholas Fernholm.

Enklare arbetsuppgifter automatiseras

Det är främst de simpla arbetsuppgifterna som är enklast att automatisera som AI kommer att ta över till att börja med, förklarar Nicholas.

– Det kan vara allt ifrån att sålla bland kandidater, läsa CV:n och utföra tester. AI inom rekrytering kommer främst att hjälpa till vid matchning.

AI kan också bidra till en rekryteringsprocess där besluten i mindre utsträckning baseras på fördomar och magkänsla. En AI kan alltså fungera som ett verktyg i en process för kompetensbaserad rekrytering.

– Våra fördomar kan hållas utanför delar av rekryteringsprocessen om du har en AI som hjälper till, säger Nicholas Fernholm.

Förändrade intervjusituationer

Även om det tidiga skedet i rekryteringsprocessen till stora delar kommer att automatiseras framöver är vi beroende av det mänskliga i intervjusituationer. Däremot kommer själva intervjuerna påverkas i takt med att vi får en tydligare urvalsprocess. När du kan vara säker på att kandidaterna är en bra matchning med både bakgrund och kvalifikationer handlar det snarare om att se till att personen passar in i teamet och i kulturen.

– Det kommer inte längre handla om att chefen ska intervjua kandidaten, utan snarare om att medarbetarna ska göra intervjuerna för att se om personen passar in, säger Nicholas Fernholm.

Nya utmaningar för HR

När enklare arbetsuppgifter automatiseras frigörs tid för att fokusera på andra typer av frågeställningar. Detta kommer i sin tur vara mer komplexa saker som kräver strategiskt tänkande.

– Frågor om hur ni som organisation ska branda er, hur du tydliggör ert “why” och hur ni ska nå ut med budskapet om att ni är en meningsfull organisation kommer att bli allt viktigare, säger Nicholas.

Utmaningen ligger i att bygga en HR-organisation som klarar av att skifta arbetsuppgifter och fokus. HR-chefen kan inte längre ta enhälliga beslut om vilka system och vilken ny teknik som ska användas – medarbetarna måste involveras.

– Den största svårigheten ligger inte i hur vi ska digitalisera med hjälp av AI. Svårigheten ligger i hur du ska organisera dig, säger Nicholas.

Fokus på att testa och utveckla

Att lita på sina medarbetare och involvera dem i testning av nya digitala tjänster är en central framgångsfaktor. Från ledarens sida handlar det om en vilja att lösa problem och att ha förtroende nog att låta medarbetarna lösa dem.

– En enkel sak kan vara hur mycket pengar varje medarbetare i HR-teamet får till att göra inköp av ny teknik och testa nya tjänster. Är den begränsad till 1 000 kronor kommer du inte särskilt långt. Du måste skapa förutsättningar för dem att lösa problemen, säger Nicholas Fernholm.

Motivationen kommer på köpet om du ger dina medarbetare mandat att testa och fatta beslut, förklarar Nicholas. Fler beslut hos medarbetare leder till att ni kommer att innovera snabbare och testa nya tekniker snabbare. Det är det bästa sättet att ligga i framkant när det kommer till AI inom rekrytering.

AI för HR – 3 tips

  • Börja med de enkla uppgifterna. Fundera över vilka uppgifter ni gör idag som ni skulle kunna automatisera, vilka av de enkla uppgifterna tar mest tid?
  • Jobba på dina medarbetares motivation att lösa problemen, istället för att tro att du kan lösa dem själva. Ta inte beslut om ny teknik och nya system utan att involvera medarbetarna. Om de får testa först och själva vara med och ta beslut kommer du att ha en direkt förankring och se bättre resultat.
  • Fundera över vilka delar av rekryteringsprocessen ni kan digitalisera. Vad krävs för att ni ska komma igång?