Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/mike-szczepanski-MnSYYYqunXA-unsplash.jpg

Förbättra ditt rekryteringsarbete – 3 tips

Genom att tänka igenom varje steg av processen kan du säkerställa en god upplevelse för kandidaterna. Men det är först när du mäter effekten som du kan visa svart på vitt hur kritiskt bra rekryteringsarbete faktiskt är för bolagets affär. Här delar vi med oss av tre användbara rekryteringstips för dig som vill visa värdet av en genomarbetad rekryteringsprocess.
Blogg

Candidate experience, candidate journey, bra rekryteringsprocess, enkel ansökningsprocess, kompetensbaserad rekrytering, digital rekrytering och personlighetstester. Allt detta är delar som ingår i något vi på Wise Professionals brinner starkt för – en kandidatupplevelse i världsklass. Vi vet nämligen hur avgörande kandidatens intryck, upplevelse och förtroende för arbetsgivarvarumärket och varumärket i stort är för att klara kompetensförsörjningen i framtiden.

Mät och gör rekryteringsarbetet till en affärskritisk fråga

Bland de företag som belönats för sitt goda arbete med kandidatupplevelse finns en tydlig gemensam nämnare – de mäter upplevelsen genom alla steg i sina rekryteringsprocesser. Vår uppfattning är att dessa företag är flera steg före svensk praxis vad gäller att använda systemstöd och analysverktyg för att lära känna sina kandidater. Dessa företag har därigenom konkreta mätetal för attraktion och rekrytering som går att knyta direkt till deras affärsmål.

Det hjälper HR att vinna förtroende och skapa en medvetenhet hos ledning och rekryterande chefer. Främst kring värdet av att arbeta med rekrytering på en strategisk nivå och lyfta det till en affärskritisk fråga. En utopi för många HR-avdelningar som vi möter i vår vardag. Därför är vårt första rekryteringstips: Sätt igång och mät!

Sätt upp (många) relevanta mätpunkter

Allt. Varenda steg i processen. Allt ifrån hur många som konverteras från karriärsidan och de olika annonssidorna till hur väl den anställde fungerar på plats.

De undersökningar som skickas ut till kandidaterna är anpassade och frågar bara kring en specifik del i processen. Det blir spännande eftersom alla kandidater inte orkar svara på alla frågor. Vissa kandidater svarar på ansöknings- och urvalsprocessen medan vissa svarar på intervju- och återkopplingsprocessen. Om vi inte mäter allt, hur vet vi då vad vi ska förändra? Hur ska en organisation veta vad man ska fortsätta med eller göra annorlunda? Processen behöver mätas. Vårt andra rekryteringstips blir därför: Mät så mycket du kan!

Skaffa ett bra verktyg för ditt rekryteringsarbete

Vi tycker detta är extra spännande eftersom en av våra  satsningar inom Wise Professionals är Recruitment Analytics – ett genomlysningsverktyg av din rekryteringsprocess. Med det kan vi visa våra kunder små förändringar som de kan göra i sitt interna rekryteringsarbete som ger stor effekt på kvalitet, kostnadseffektivitet och arbetsgivarvarumärke. Sedan tidigare har vi själva mätt samt hjälpt våra kunder att mäta deras kandidatupplevelse. Nu behöver vi fundera på hur vi kan stretcha det här ytterligare för att utveckla fler analysverktyg kopplat till rekrytering. Rekryteringstips nummer tre: Välj ett bra analysverktyg för ditt rekryteringsarbete!