Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1198238818.jpg

Fördelarna med att jobba som lönekonsult

Att jobba som lönekonsult innebär goda förutsättningar att driva din egen utveckling framåt och hitta din rätta plats på framtidens löneavdelningar. Här är allt du behöver veta för att lyckas som konsult inom lön.
Blogg

Förändringar inom lön som påverkar konsultrollen

Som lönekonsult har du både ett stort ansvar att hjälpa organisationen att lösa problem, kavla upp ärmarna och kliva in där det behövs – samtidigt som du hela tiden behöver arbeta med din personliga utveckling.

Att vara lönekonsult är inte något som passar alla. Traditionellt sett har man som lönekonsult både blivit upplärd på och arbetat länge på en och samma arbetsplats. Idag sker en stor utveckling inom området som gör att lön får allt större organisatorisk betydelse och funktion. Lön sitter på stora mängder big data idag och blir därmed allt viktigare för att hjälpa organisationen att ta fram nyckeltal som kan bidra till affärsnytta. Lönekonsultavdelningen måste också arbeta mer tvärfunktionellt och kroka arm med såväl HR, IT och ekonomi för att lyckas.

Samtidigt blir det allt vanligare för många företag att outsourca lönekonsultfunktionen. Antalet småföretag växer och dessa verksamheter måste i regel lägga ut sin lönehantering. Detta har också drivit på utvecklingen för den framtida lönekonsultavdelningen och vilka behov man ser krävs av de interna medarbetarna.

Specialiserade roller med unik spetskompetens

Lönekonsultområdet kommer att ha behov av fler specialiserade roller inom analys, statistik och lönecontrolling, men också inom bredare förändringsledning och särskilda systemkunskaper. Gemensamt är att framtidens lönekonsulter behöver ha en helt ny typ av spetskompetens inom lön – och se till att förvalta och utveckla denna expertis.

Flera fördelar med att jobba som lönekonsult

Att vara anställd på en lönekonsultavdelning och att vara lönekonsult är två väldigt olika saker. Men det är också skillnad på att vara anställd som lönekonsult hos en rekryteringsfirma, och att arbeta som egenföretagare – och här är det tydligt att det också finns olika lönekonsultpersonligheter.

Många lönekonsulter motiveras av möjligheten att kunna påverka sin egen arbetstid, vara lediga när de önskar och tjäna mycket pengar. Andra är hungriga och vill ständigt lära sig nya saker, utmana sig själva och sprida sin kunskap. Ställ dig själv frågan: Vilken är min anledning till att vilja bli lönekonsult?

Arbetar du som anställd lönekonsult finns också stora möjligheter att faktiskt hitta din drömarbetsplats, genom att du får testa på olika uppdrag och arbetsgivare under resans gång. Hos oss på Wise Professionals blir mellan 40-50 % av våra lönekonsulter kvar på en arbetsplats efter ett avslutat uppdrag – ett tydligt tecken på att lönekonsultlivet också är en bra väg för att landa rätt i karriären.

3 egenskaper du bör ha som lönekonsult

  • Ett lärande mindset. Att hela tiden våga utmana sig själv, lära sig nya system, nya arbetssätt och hur olika organisationer fungerar är en av lönekonsultviktigaste framgångsfaktorer. Vi på Wise Professionals uppmuntrar våra lönekonsulter att ta uppdrag där man inledningsvis bara kan mellan 70-80 % av jobbet – och där du faktiskt behöver lära dig resten med tidens gång!
  • Ett lösningsorienterat lugn. Som lönekonsult går du oftast in och ska rädda upp en situation som uppstått i verksamheten, någon har blivit sjukskriven eller sagt upp sig tvärt, eller så är det rentav en orolig organisation eller lönechef med stora brister du möter. Oavsett vad behöver du ha en lönekonsultinställning och alltid vara en hjälpande hand – de har ju anlitat dig av en anledning!
  • En utvecklande position. Som lönekonsult ska du inte bara lösa en situation, du ska också vara en person som hjälper till att utmana och utveckla verksamheten. Ofta har du långa uppdrag som lönekonsult där du snabbt behöver bli en del av organisationen. Det gör det särskilt viktigt att aktivt driva lärandet framåt för att inte falla in i etablerade hjulspår.

Skillnaden mellan att jobba som lönekonsult och vara anställd

När du är anställd på en lönekonsultavdelning hör det till vardagen att engagera sig i arbetsplatsens vardagliga problem, rutiner, strukturer, den sociala dynamiken och de organisatoriska utmaningar. Som lönekonsult är det däremot extremt viktigt att inte bli uppslukad av dessa delar eftersom de egentligen inte har påverkan på det arbete du ska utföra. Det är därför viktigt att alltid ta på sig “konsulthatten” och lyssna där det behövs, men undvika att blanda sig i personalrelaterade frågor. Din uppgift är inte att ifrågasätta organisationen, utan var noga med var du ska lägga krutet för att kunna hjälpa lönekonsultavdelningen utvecklas inom de ramar och mandat du har.

Prata med din lönekonsultchef innan du påbörjar ett uppdrag för att säkerställa att du går in med rätt fokus och lägger energin på rätt saker. Som lönekonsult har du alltid en avgränsad roll och det är viktigt att du känner dig trygg i vad du ska och inte ska göra på arbetsplatsen.

Kompetensutveckling för lönekonsulter

Att ständigt vilja lära sig nytt är en nyckelfaktor till att lyckas i rollen som lönekonsult. Därför är det viktigt att du, parallellt med dina uppdrag, strävar efter att kompetensutveckla dig på olika sätt. Många arbetsgivare och lönekonsultföretag erbjuder utbildningar för sina lönekonsulter inom det lönesystem man jobbar i, samtidigt som det finns flera matnyttiga kurser och utbildningar gällande nyheter inom lön, hos exempelvis Skatteverket och Simployer.

Vi på Wise Professionals har utvecklat etablerade forum för lönekonsultområdet och erbjuder mötesplatser för alla verksamma inom lön. Vi arrangerar varje år eventet Inspiration Lön, vi driver flera lönekonsultnätverk och producerar Lönepodden, Sveriges enda podcast inom lön. Hos oss får även alla våra lönekonsulter tillgång till ett särskilt framtaget digitalt utvecklingspaket.

Sammanfattning: Därför lönar det sig att jobba som konsult inom lön

  • Du får stora möjligheter att prova på olika uppdrag och arbetsgivare och utforska möjligheterna på arbetsmarknaden
  • Du blir en del av att utveckla lön som område i flera avseenden och du är med i förflyttningen mot att lön blir ett viktigt affärsstöd
  • Du kan fokusera fullt på ditt uppdrag och din utveckling och slipper involveras i personalfrågor och organisatoriska utmaningar
  • Du får möjlighet till konkurrenskraftig lön och att påverka dina egna uppdrag
  • Du har möjlighet att hitta din drömarbetsplats