Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184578.jpg

Framtidens rekrytering handlar om relationsbyggande

Hur påverkas framtidens rekrytering av att kandidater överger traditionella kanaler för jobbsökande? Vad händer när kandidater i allt större utsträckning börjar bete sig som konsumenter? Framtidens rekrytering handlar om kommunikation och relationsbyggande – om att investera i ömsesidiga relationer och att utmana traditionella sätt att se på rekrytering.
Blogg

Traditionella vägar blir omvägar

Utan tvekan befinner vi oss i en intressant tid när det gäller området rekrytering. Då tänker vi inte främst på moderna begrepp som Talent Management och Employer Branding, utan på den rent praktiska aspekten: hur vi faktiskt gör när vi rekryterar.

Ta platsannonsen som exempel. Vart ska den ta vägen när kandidaterna inte längre följer tidigare konventioner för jobbsökande, utan rör sig i så många olika kanaler? Jobbsajter och tidningar är inte längre givna i jakten på drömjobbet. Traditionella vägar upplevs snarare som omvägar när man redan vet vilka arbetsgivare som intresserar och lockar – medan sociala nätverk däremot underlättar direktkontakt.

Proaktivt relationsbyggande

Så, om platsannonsen i sitt ursprungliga format ifrågasätts och kandidaterna beter sig som proaktiva konsumenter snarare är passiva arbetssökande: hur når vi som företag ut till dem? Som arbetsgivare, som rekryterare, har vi ett behov av att fånga kandidaternas uppmärksamhet. Maktbalansen förskjuts och i en ny upp-och-nedvänd värld har mottagare och sändare bytt plats med varandra.

Vi måste se på rekryteringsprocessen med nya ögon. Med dagens hastighet och omsättning på kandidater hinner vi avveckla fler potentiella medarbetare, fler ambassadörer för varumärket än vi vinner i en rekryteringsprocess. Men vad händer om vi börjar tänka återvinning i varje steg – om vi väljer att se på rekrytering som ett systematiskt och proaktivt relationsbyggande i ett ständigt pågående kretslopp?

Inspireras av klassisk marknadsföring

HR och Marknad har under flera års tid närmat sig varandra i sättet att arbeta och tänka kring varumärke och arbetsgivarvarumärke. Ett arbetssätt som fått positiva effekter på hur arbetsgivare kommunicerar med kandidater och potentiella medarbetare inför, under och efter en rekryteringsprocess. När vi lyfter in element från marknadsföringen såsom målgruppsanalyser, kampanjplanering och marknadskommunikation och låter

dem vara inspirationskällor i diskussionen kring hur vi designar våra rekryteringsprocesser, det är då vi öppnar upp för möjligheten att nå ut till och attrahera kandidater bortom de traditionella kanalerna.

Framtidens rekrytering handlar om relationsbyggande

Gör en målgruppsanalys. Ta reda på hur er målgrupp ser ut, vem är er typiska kandidat i just den här rekryteringsprocessen. Hur skulle du beskriva hen, vad har er typiska kandidat för utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet och intressen?

Lägg upp rekryteringen som en klassisk marknadskampanj. Baserat på er målgruppsanalys – hur ska ni nu göra för att nå ut till era potentiella kandidater? Finns det resurser att köpa annonsplatser eller behöver ni tänka ut alternativa vägar för att nå ut med jobbet? Vad är målet, hur många kandidater ska söka tjänsten? Vad är avkastningen på kort och lång sikt, hur mäter ni och följer upp resultatet av er kampanj?

Slutligen – planera kanalval och marknadsaktiviteter. Marknadskommunikation kan se ut på många olika sätt, det naturliga valet i en rekryteringsprocess är att publicera en platsannons i några olika kanaler och sedan hoppas på att så många som möjligt uppmärksammar annonsen och skickar in ert CV. Ställ gärna frågan till er själva om det finns andra vägar att utforska? Baserat på er målgruppsanalys, vart tror ni att just era kandidater kommer finnas – läser de en klassisk dagstidning varje morgon, lägger de upp an profil på jobbsökarsajter eller har de gått med i en jobbsökargrupp på facebook? Är en klassisk annons det bästa alternativet eller finns det andra möjligheter såsom film och rörligt material?

Rekrytering handlar om kommunikation och investering i ömsesidiga relationer. DET är vad som bär oss in i framtiden.

Vill du veta mer om våra rekryteringslösningar? Tveka inte att kontakta oss!