Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/daria-volkova-5GV2MQOcVfg-unsplash%20(1).jpg

Generation Z: Detta är viktigt hos en arbetsgivare

Den nya generationen på arbetsmarknaden bryr sig inte om höga löner, trygghet och linjebefattningar på samma sätt som sina föräldrar. Istället gäller det att fokusera på meningsfullhet om du ska ha en chans att haffa framtidens talanger.
Blogg

Att det finns ett glapp mellan generationerna är ingen överdrift. Därför är det många som har svårt att greppa förändringen som kommer att ske när generation Z når arbetsmarknaden. Men förändringen är redan här. Många drag som kännetecknar generation Z finns redan i den kategori människor som kallas millenials, eller generation Y.

Omställningen har redan börjat

På många sätt bekräftar den nya generationens krav den omställning som skett bland medarbetare de senaste åren. De som är födda på mitten av 80-talet och framåt värderar helt andra saker än vad deras föräldrar gör. Vi som jobbar inom HR har länge känt till att en god företagskultur och ett bra Employer Value Proposition skapar nöjda – och lönsamma – medarbetare. Dessa delar är inte längre något som är “nice to have”. Det är något du som arbetsgivare måste ha om du ska klara kompetensförsörjningen framöver!

Vikten av meningsfullhet

Det viktigaste kravet dina framtida medarbetare kommer att ställa är att ditt företag har ett tydligt syfte. Då handlar det inte om att ni säljer coola produkter och tjänster, utan att det finns en mening med varför ni existerar – en gemensam vision om vad ni tillför samhället. Egentligen är det inte så konstigt. Att känna mening med vad vi gör är faktiskt ett grundläggande mänskligt behov. Det handlar inte om att ditt företag måste jobba med något världsförbättrande, men du måste kunna förklara varför ni finns.

Så tänker dina framtida medarbetare

 

1. Global och “remote”

Den nya generationen anser sig vara global. De vill kunna jobba med människor i hela världen och ha möjlighet att kunna jobba på distans. Flexibilitet är viktigt. Däremot så är det inte så viktigt att resa. Att jobba internationellt kan lika gärna innebära att träffa sina kollegor via videomöten.

2. Inga fler hundår

Det är väldigt få i den nya generationen som går med på att göra “hundår” jämfört med sina föregångare. Här är det “work life balance” som gäller från det att de tagit examen.

3. Allt digitalt

Nu pratar vi inte längre “digital first”. Framtidens medarbetare har ett digitalt DNA och kommer att ha liten eller ingen förståelse för om allt inte är digitaliserat. Detta gäller även kommunikationssätten med andra medarbetare och det kommer att finnas en förväntan kring att alla ska hålla samma nivå.

4. Bestämma själv

Autonomi är ett ord som ofta används för att beskriva medarbetares behov av ökat självbestämmande. Den nya generationen förväntar sig att få ta större ansvar för sina egna arbetsområden och är också villig att vara mer engagerad om de känner att de har möjlighet att styra sitt eget arbete.

5. Greta Thunberg-effekten

Tystnadskultur är inget som hyllas av framtidens medarbetare. Om något skaver – räkna med att få höra det. Precis som Greta Thunberg har de som vuxit upp på 90- och 00-talet modet att tycka till om stora frågor som de anser vara viktiga.

Vad betyder det för mig som arbetsgivare?

Forskning visar att den nya generationen har betydligt högre förväntningar på sin arbetsgivare än vad medarbetare någonsin har haft historiskt. För dig som arbetsgivare handlar det om att möta dessa krav på ett rimligt sätt. Det handlar inte om att förändra hela din organisation från grunden, utan att försöka förstå vad det är de förväntar sig av just er. Våra tips är att se över ert Employer Value Proposition och er Employer Branding med dina framtida medarbetare i åtanke. Och se till att ge dem den riktning de behöver genom att vara tydlig kring vilka förväntningar och målbilder ni har som arbetsgivare.