Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-cottonbro-5989928.jpg

Inhouse rekrytering – så ska du tänka

Funderar du på att satsa på inhouse rekrytering? Det finns många starka skäl att ta hem rekryteringen, som att få ett tydligt ägandeskap, en enhetlig process och ett mer kvalitativ rekryteringsarbete. Här är våra bästa tips till dig som vill börja med inhouse rekrytering.
Blogg

Vad menas med inhouse rekrytering?

Inhouse rekrytering betyder att ett företag tar kontrollen över rekryteringen, istället för att leja ut arbetet till rekryteringsbyråer. Under de senaste åren har trenden att ta hem rekrytering inhouse och minska användandet av externa rekryteringspartners varit tydlig. De flesta större bolag är redan igenom sin transformation och vi ser nu även trenden tydligt i segmentet medelstora bolag. Bara Adidas har över 80 specialister på deras Talent Acquisition-avdelning i Europa och ser att man kommer att fortsätta växa. Samtidigt som företag lägger mer och mer fokus och resurser på att attrahera och rekrytera nya medarbetare ser vi att kompetensbristen inom många områden växer. Så hur ska man vinna på morgondagens arbetsmarknad?

Att ställa om till inhouse rekrytering

Det finns ingen facit till att vinna på morgondagens arbetsmarknad. Men som alternativ till att leta efter kandidater som de flesta andra gör inspirerades vi av COS HR-direktör och sättet som hon beskrev hur de arbetar med att ställa om befintlig personal till nya uppgifter och skapa utveckling för individen. Hon beskriver att COS lagt mycket energi på att skapa samma förutsättningar och upplevelse för interna sökande i deras rekryteringsprocesser som för externa kandidater. Adidas stärker samma bild, en tredjedel av deras tillsättningar görs genom interna sökanden. Gemensamt för de båda är att de ser utveckling och omsättning av befintliga medarbetare som ett avgörande konkurrensmedel framåt. Den anställde vill stanna längre på bolaget och onboarding till nya roller förkortas. Ett annorlunda sätt att arbeta med sin candidate journey med andra ord.

Rekrytering måste betraktas som affärskritisk

De flesta verkar vara överens om att företag i allt högre takt kommer att behöva ställa om såväl sina affärsmodeller som sin personalstyrka för att fortsätta vara vinnare på sin marknad. De företag som tränar sig på detta redan nu kommer att ligga steget före. Allt som krävs är fokus och prioritering. Rekrytering och attraktion är inte en stödfunktion i framtidens näringsliv. Det är core business!