Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1334659757-1024x683.jpg

Kompetensplan: Så ser du till att organisationen (och du) matchar era affärsmål

För att utveckla de kompetenser som är fokus inom just din verksamhet behövs en handfast strategi – en kompetensplan som hjälper er att planera arbetet med de kompetenshöjande insatserna. Vad behöver medarbetarna främst öka sin kunskap inom? Vad är målet och visionen? Hur lägger ni upp arbetet och kompetensinvesteringarna för att hitta, behålla och utveckla personal? Genom att ställa rätt frågor i ett tidigt skede underlättar ni arbetet och når lättare det mål ni har satt upp.
Blogg

Vad är en kompetensplan?

En bra kompetensplan ska säkra att ni har de kompetenser ni behöver för att leverera på er vision. För att nå dit krävs det alltid en viss förmåga, saker ni behöver göra och ta action på. Strategin bryts sedan ner på olika enheter i organisationen, så att varje avdelning kan göra en egen kompetensplan – övergripande eller på avdelningsnivå.

Rätt kompetensplan ger resultat

Att använda en kompetensplan på rätt sätt är en tuff utmaning och något många misslyckas med. Beroende på strategi och val kan det underlätta att börja med att hitta de insatser som ger önskat resultat och sedan fullfölja dem över tid. Det kan till exempel handla om att titta på vilka beteenden just ni behöver ha för att nå era mål. Skapa sedan kompetensutveckling utifrån den strategin tillsammans med er affärsplan. Vilka kompetenser behöver ni bygga för att sälja era produkter? På vilken nivå behöver de nya förmågorna utföras? Lista kompetenserna och skriv ner vilka medarbetare som ska utveckla dem.

Kicka igång kompetensplanen med en workshop

Workshops är ett effektivt sätt att starta implementeringen av kompetensplanen i organisationen. Det kan ske antingen genom att välja ut ett antal nyckelpersoner eller genom att ge alla möjligheten att komma till tals i ett tidigt skede.

Ett exempel på företag som årligen gör ”workshop planning” är ICA, som använder den som en strategi för att se till att de har rätt kompetenser för att kunna svänga om sin verksamhet och bli mer digitala. Tillsammans med medarbetarna tar de fram en analys på var kunskapsgapen i organisationen finns och sedan fyller de på med utveckling av befintlig personal och med nyrekrytering där det finns behov.


Utveckling av kompetenser på olika nivåer

När det gäller just rekrytering fanns förut mer mallade sätt att rekrytera personal och många processer följde samma mönster. Idag är det allt vanligare att varje roll kräver sina egna specifika kunskaper och systemerfarenheter och här kan kompetensplanen hjälpa till att specificera var kunskapsluckorna kan fyllas inom organisationen. Kompetensplanen hjälper också till att planera utvecklingen i en snabbare takt än förut för att organisationen ska kunna hålla sig i framkant konkurrensmässigt. I korthet finns det 3 nivåer för utveckling av kompetenser hos medarbetarna:

 1. Professionella kompetenser
 2. Verksamhetens eller funktionernas kompetenser
 3. Kompetenser inom individuella roller

Genom att utgå från de nivåerna när ni gör era kompetensprofiler tydliggör ni skillnaden i behov även för de som gör samma jobb. På så sätt kan ni låta varje individ vara med och få påverka sin roll och välja sina kompetenser. En kompetensprofil kan ligga till grund för utvecklingen i takt med att verksamhet, företagskärna och individ förändras.

Kompetensutveckla för en automatiserad framtid

Att AI och annan automatiserad teknik kommer förändra våra arbetsplatser framöver är många överens om. Såväl rekryteringsbranschen som andra marknader kommer att påverkas åt olika håll, och för att vara förberedd behöver varje organisation avgöra hur det påverkar varje roll och individ inom verksamheten. Företag som inte bara investerar i ny teknik, utan också i sin personal blir bättre rustade för framtiden.

Har ni en strukturerad plan för hur arbetsstyrkan ska kompetensutvecklas för att utnyttja potentialen i ny teknik i er bransch? När det finns en plan för upskilling av personalen finns också en lösning för hur ni ska klara av förändringar – inte bara när det gäller teknikinvesteringar, utan också när ni rör er mot andra mål, som till exempel miljö- eller jämställdhetsagendor.

Kompetenshöj på rätt ställen

För att kicka igång er kompetensplan kan ni fråga er vilka som är era fem kärnkompetenser inom företaget idag. Vad ska de främst utföra och var ligger fokus? Ska ni till exempel satsa på att bli en bra relationsbyggare, har ni som mål att bli mer hållbara eller finns det ett behov av att digitalisera? Vart ni än är påväg är detta helt olika mål som kräver olika typer av åtgärder. För Apple är exempelvis design centralt och inom verksamheten är därför innovation och kreativitet ett måste – inte bara hos produktionsteamet, utan i varje roll. Oavsett vad er kärna är förändras världen snabbt och med en plan för lärande har ni större chans att utvecklas inom just det område som är er huvudverksamhet.

12 frågor att ställa sig för en fungerande kompetensplan

 1.  Vilka nya beteenden behöver ni för att nå era mål?
 2.  Vilka kompetenser behövs för att nå er vision?
 3.  Vilka tjänster kan utvecklas för att sälja era produkter/tjänster?
 4.  Behöver vissa avdelningar en egen kompetensplan?
 5.  På vilken nivå behöver de nya förmågorna utföras?
 6.  Vilka specifika medarbetare berörs?
 7.  Hur skulle en workshop för detta se ut?
 8.  Vilka kompetenser känner medarbetarna själva att de behöver utveckla?
 9.  Vilka nivåer ska ni börja med att kompetenshöja?
 10.  Hur påverkar kompetensplanen er rekryteringsprocess?
 11.  Är ni rustade för framtidens teknik inom er bransch?
 12.  Vilka är era 5 kärnkompetenser inom företaget idag?