Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-christina-morillo-1181352.jpg

Kvinnlig vd ger starkare Employer Brand

Enligt Allbrights jämställdhetsrapport ”En spricka i glastaket”, har kvinnor som sitter på vd-poster i snitt 47 procent kvinnor i sina ledningsgrupper medan motsvarande siffra för män i vd-position är 21 procent kvinnor.
Blogg

Att ha en jämställd ledningsgrupp är en förutsättning för att en organisation ska fungera. Dels för att attrahera talanger. Dels för att spegla företagets kunder som knappast består av bara män.

Kvinnlig vd – fortfarande ovanligt

De kandidater vi möter dagligen gör ordentlig research innan de ansöker om ett jobb. Vi vet att mångfalden i ledningsgruppen är en viktig del för att en talang ska söka sig till en arbetsgivare. Ändå är det 25 procent av börsnoterade företag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. Hur har de reflekterat över sitt Employer Brand? Är de medvetna om vilken signal de skickar till de unga talanger som de gärna vill rekrytera?

Effekten av kvinnligt ledarskap

Inom Wise Group och inom Wise Professionals har vi en jämn fördelning mellan män och kvinnor som söker sig till chefsjobb. De blir inspirerade av att vi har kvinnor i ledande position och i ledningsgruppen. Även det här är något som stämmer väl överens med forskningen. En jämställd ledningsgrupp gör att fler kvinnor i linjen vill bli ledare. I en organisation utan kvinnor i ledningen söker sig färre kvinnor till ledande positioner vilket påverkar företaget negativt – både resultatmässigt och när det gäller arbetsgivarvarumärket.

Kvinnliga vd ökar

Takten i jämställdhetsarbetet ökar i företag med kvinnor på vd-posten, skriver Allbright i sin rapport. Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen, säger i en artikel i DN att det blir som en snöbollseffekt när vd-kvinnorna tar vid. Lundeteg uppmanar medarbetare att fråga i sina organisationer varför inte fler kvinnor sitter i ledande positioner. Hon går så långt att hon säger att om man inte får svar på den frågan, borde man byta arbetsgivare. Det är något vi kan skriva under på.