Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-kindel-media-8566526.jpg

Lär dig mer om robotisering med Glenn

I vårt robotprojekt utforskar vi hur med hjälp av robotisering kan få en digital kollega att avlasta oss administrativt för att frigöra tid. Vi vill nämligen göra det vi är bäst på – rekrytera och attrahera medarbetare – vilket sker i mötet med kandidater, kunder, konsulter och kollegor.
Blogg

Vår oro kring robotisering

Naturligtvis finns det en uppsjö av frågor, oro, tankar och reflektioner kring den digitala era vi nu är inne i. Går det att lita på att roboten utför mitt arbete lika bra som jag gör? Vad händer om något går fel och vems ansvar är det? Kommer mitt jobb att försvinna?

Här gäller det att se möjligheterna och lägga undan oron kring robotisering. Innehållet i våra jobb förändras hela tiden, så har det sett ut under lång tid och nya yrken kommer till som vi aldrig hade kunnat drömma om för några år sedan. Vårt arbete kommer med säkerhet förändras. Men det behöver inte betyda att det kommer försvinna! Att rekrytera en digital kollega kan ge dig många fördelar.

Så arbetar vi med robotisering

När vi startade vårt arbete med att robotisera vissa arbetsuppgifter var vi medvetna om att det skulle väcka känslor. För vissa är automatisering mycket positivt laddat medan andra ser risker som att tappa i kvalitet. Vi involverade därför tidigt våra medarbetare och kommunicerade löpande kring projektet. Vi tog fram ett Business Case och gjorde en POC (Proof of Concept) där vi visade på effekterna och vinningen av att robotisera delar av rekryteringsprocessen. Vi var också eniga i att piloten som vi drog igång inte skulle bli ”det där projektet som drivs av ledningsgruppen”.

Genom vårt robotiseringsprojekt har vi frigjort 20% administrativ tid och utvecklat vårt sätt att arbeta med digital rekrytering.

Så kan en robot effektivisera

Så här har vi arbetat med involvering i projektet med roboten Glenn:

  • Visat projekt och tidplan på en tavla i landskapet
  • Fått besök av vår samarbetspartner som utvecklat roboten
  • Tidigt involverat kollegor från organisationen i projektet
  • Löpande kommunicerat i olika forum som månads- och teammöten, veckobrev och frågestunder
  • Röstat om robotens namn
  • Skapat delaktighet i extern kommunikation i form av blogginlägg och frukostseminarium

Vill du höra mer om vårt robotiseringsprojekt? Eller är ni inne i ett liknande projekt och vill prata framtidens arbetsliv och organisation? Kontakta oss så kopplar vi ihop dig med våra specialister på ämnet!