Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/ross-findon-mG28olYFgHI-unsplash.jpg

Lyckas med förändringsledning – 4 tips

Förändring är konstant, men det kommer perioder där du behöver göra en större förflyttning. Att klara av att ställa om en verksamhet handlar om att förändra beteenden, och det är många som påverkas. I den här texten försöker vi besvara frågan: Hur lyckas man med förändringsledning?
Blogg

Vad är förändringsledning?

Förändringsledning är något som berör många och kräver både tålamod och en tydlig plan framåt. Många gånger handlar det om att förändra mänskliga beteenden vilket förstås är mer komplext än att skriva in siffror i ett dataprogram och trycka enter. 1+1 blir inte alltid 2 när det handlar om människor, det kan bli både -1 eller 3 när resultatet kommer ut.

3 tips för att leda förändring

 

Rätt förutsättningar för att leda förändring

Det behövs resurser, finansiering och beslut för att du ska komma framåt i en förändringsprocess. Det underlättar förstås om förändringen redan är förankrad men ofta är det just HR som får uppdraget att driva arbetet när det är dags att gå utanför ledningsgruppen.

Gränsöverskridande samarbete

Att du får till ett bra samarbete över gränserna är extra viktigt. Detta är inget nytt, men ett konkret tips är att mätas på gemensamma KPIer. Istället för att HR, marknad/kommunikation och försäljning alla har olika mål går det att ta fram ett par gemensamma som alla kan bidra till.

Fokusera på positiva krafter

Lägg din energi på medarbetare som faktiskt vill vara med på resan istället för tvärtom. Det är lätt att fastna på det negativa men varför bli dränerad när du kan välja att fokusera på det som faktiskt gör att processen går framåt (och ger dig energi).

Förändringsledning och mål

Det går absolut att mäta förändring. Men när det kommer till KPIer för förändringsledning ska du inte bara mäta för mätandets skull, det handlar om att göra något av resultatet! Ett fåtal konkreta KPIer är med andra ord att föredra.

Hitta rätt konverteringspunkter

Av alla människor som ditt varumärke når ut till, hur många väljer att faktiskt söka jobb/köpa/engagera sig i din organisation? Använda bra verktyg för att följa konvertering i realtid. Då kan du exempelvis utvärdera av sociala kanaler, målgrupp, organisk och köpt trafik kan ske löpande och justeras vid behov.

Sätt konkreta delmål – och följ upp

Börja med att initiera möten med andra avdelningar internt. Sätt en plan för vad som till exempel ska publiceras framåt och bestäm konkreta mål. Följ upp veckovis eller månadsvis om planen håller eller behöver revideras. Gör mer av det som fungerat bra, sluta med det som inte gav önskvärt resultat.

Förändringsledning – en sammanfattning

  • Se till att förändringsledningen är förankrad och att du har de resurser, den finansiering och det beslutsunderlag du behöver för att ta arbetet vidare ute i organisationen.
  • Sätt gemensamma mål ihop med andra avdelningar som kan visa på förändringsledningens effekt.
  • Fokusera på medarbetare som faktiskt vill förändra, istället för att låta de negativa individerna stjäla energi.
  • Mät förändringen i relevanta KPIer som ökat antal digitala köp, fler jobbansökningar, engagemang i sociala medier eller trafik till en viss del av webbplatsen.
  • Ha kontinuerliga avstämningar där ni följer upp arbetet med förändringsledning och revidera planen vid behov.