Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-941392240-1536x1025.jpg

Rekrytera inom lön? Här är medarbetarna du behöver inför framtiden

Framtidens roller inom lön kräver ett helt annorlunda mindset än vad vi hittills varit vana vid att se på löneavdelningen. Den nyfikna, kunskapstörstande människan med lärförmåga i ryggraden är den nya hjälten inom lön. Även specialistrollerna kommer  att behöva ha ett helikopterperspektiv som lyfter hela avdelningen. Här är kompetenserna att hålla ögonen öppna efter när du ska rekrytera inom lön framöver.
Blogg

Lönespecialisterna

Framtidens löneavdelningar kommer aldrig att förlora behovet av dedikerade experter inom lön – tvärtom. Oavsett om man är lönechef eller teamleader, lönespecialist eller lönecontroller behöver var och en fortsätta att kunna mycket om mycket för att axla det ansvar som kommer med lön. Här kommer den auktoriserade lönespecialisten stå allra först i kön. Att hantera organisationens absolut största och viktigaste resurs, medarbetarna, kommer inte utan ett behov av expertis kring området – men också med en stor människokännedom. Nyckelorden här är lyhördhet och proaktivitet, då lön möter många olika typer av människor i vardagen.

En framgångsfaktor för framtidens lönespecialister handlar om att förstå såväl ekonomi som lönecontrolling för att kunna ge ett bättre beslutsunderlag till alla delar av verksamheten. För att lön ska ligga mer i framkant, få en större roll och driva utveckling inom hela affären är det samtidigt viktigt att se till vilka nyckeltal hela organisationen har, och att utvärdera hur och vad man själv måste tillföra för att bidra till målen. När utvecklingen går mot att lön blir en allt viktigare strategisk partner för hela verksamheten kommer detta snart att även avspeglas i titlarna – där exempelvis Payroll Business Partner blir en naturlig utveckling av rollens tyngd.

Systemexperterna

I framtiden kommer löneavdelningarna att kräva betydligt mer systemkunniga personer än idag. När du ska rekrytera inom lön behöver du därför inte bara se till kunskap och erfarenhet inom löneområdet, utan även vara noga med att säkerställa färdigheterna kring vilka framtida system och lösningar ni kommer att implementera. I framtiden behöver lönespecialister ha förståelse för hur systemen interagerar i olika processer, och hur lön ingår i en större kontext för hela bolaget.

Löneavdelningen är inte en enskild ö – utan för att ha en framgångsrik hantering av medarbetarna i organisationen krävs det att även ekonomisystem och HR-system synkar med lönesystemen och det uppdrag som avdelningarna har gemensamt. Från anställningsförfarandet och arbetsrättsliga processer genom löneutbetalningar, bokföring och skatter måste systemen samverka – och med en dedikerad lösningsarkitekt kan man enklare hantera de utmaningar som ofta uppstår i kedjorna. Att förstå hur man ska arbeta med och nyttja den information som flödar genom hela organisationen är en nyckelfaktor för systemkunniga lönemedarbetare.

Rådgivarna

Framtidens lönespecialister kommer i takt med digitaliseringen att lägga allt mindre tid på administrativa sysslor som kräver manuellt arbete. Med allt större automatisering inom lön frigörs den tid som krävs för att vara mer proaktiv och rådgivande i rollen. I framtiden kommer rådgivningsfunktionen att vara en betydligt mer affärsmässigt värdeskapande kompetens, och därmed även en viktig egenskap att titta efter när du ska rekrytera inom lön.

Som rådgivare framträder behovet av att lära känna resten av organisationen på ett djupare plan, och att ta reda på vilken information och faktisk data de behöver. Chefer över hela verksamheten är en viktig beställargrupp som kräver support och användarstöd för att kunna dra affärsmässig nytta av de siffror som lön besitter. Lönekonsultens uppdrag handlar därför allt mer om att ge resten av organisationen rätt typ av underlag för att hjälpa dem fatta bättre beslut i sina verksamheter.

Analytikerna

I takt med att det kommer att krävas en större systemexpertis på löneavdelningarna framöver uppstår även ett växande behov av kompetens inom analys. Dagens löneavdelningar sitter på extremt stora mängder data, och det är värdefull information som kommer företagen till stor nytta i den affärsmässiga utvecklingen.

Om fem, tio år kommer lön att lägga betydligt mer tid på att arbeta med controlling och analys av den masterdata som finns – vilket innebär att vi behöver specialister och koordinatorer inom området. Lön, HR och ekonomi har stor potential att samarbeta kring dessa frågor, varför framtidens analytiker även behöver ha insikt i hur processerna fungerar mellan verksamheterna. En masterdatakoordinator eller data analyst kan därför få en betydligt större plats på lönesidan framåt.