Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/hello-i-m-nik-MAgPyHRO0AA-unsplash.jpg

Säljer du eller tappar du kunder med din ansökningsprocess?

Tjänstemännen som söker jobb inom svenskt näringsliv går in i rekryteringsprocessen med inställningen att de gärna skulle ägna all sin arbetstid åt att göra företaget framgångsrikt. 53 procent av dem lämnar processen tveksamma till om de vill köpa företagets varor eller tjänster i framtiden, 17 procent vill absolut inte göra det.
Blogg

Ingen skulle godkänna en säljprocess med det resultatet. Men det är precis det resultatet rekryteringsprocesserna på Sveriges företag får. Det visar vår undersökning bland tusen tjänstemän (genomförd av YouGov).

Grundproblemet är att många företag fortfarande ser på rekrytering som en punktinsats där man ska välja ut rätt medarbetare till en tjänst genom en urvalsprocess. De ser sig fortfarande som köparen som erbjuder en attraktiv vara – en tjänst på deras företag.

Men precis som att konsumenterna har tagit makten över företagens varumärken har kandidaterna tagit makten över företagens arbetsgivarvarumärke. Kandidaterna äger den kompetens företagen behöver och de kommer att sälja den till det företag som har det mest attraktiva erbjudandet. De accepterar inte att bli kritiskt granskade och satta på prov. De accepterar inte stela, långsamma och opersonliga processer. De vill ha snabb respons efter att de sökt ett jobb, visa upp sin kompetens och få personlig återkoppling vid avslut.

Är kandidatupplevelsen bra kan de tänka sig att söka framtida jobb på företaget (100 procent), rekommendera vänner att söka jobb på företaget (100 procent) och köpa varor och tjänster från företaget (76 procent). De berättar om sin positiva upplevelse för vänner och bekanta (79 procent) och delar med sig av sin upplevelse på Sociala medier (13 procent).

Många företag har satsat stort på employer branding och byggt upp förväntningarna hos dem som söker jobb på företaget. De bör följa upp det med riktigt bra rekryteringsprocesser. HR kan ha huvudansvaret för dem, men de behöver stöttning från Ledningsgruppen, marknadsavdelningens expertis och chefernas engagemang. Och de bör utgå från en gemensam inställning om att alla rekryteringar företaget gör är en fantastisk marknadsföringsmöjlighet som kan stärka varumärket, öka försäljningen och skapa ambassadörer samtidigt som företaget får ta del av kandidaternas kompetens och erfarenheter.

Vi på Wise Professionals har inte bara den inställningen. Vi vet att det är sant. Den vetskapen baserar vi på våra samlade erfarenheter, vår omvärldsbevakning, rapporten kandidatupplevelse 2017 och en egen undersökning bland tusen tjänstemän i Sverige.