Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-buro-millennial-1438072%20(3).jpg

Så attraherar du giggare

Inkluderande kommunikation, gig-pool och utsuddade gränser mellan olika typer av medarbetare. Med enkla medel kan du utöka din employer branding-strategi och bli relevant och attraktiv arbetsgivare för giggare.
Blogg

I takt med att fler och fler väljer att gigga växer arbetsgivares utmaning med att få in de bästa giggarna till aktuella uppdrag. För att säkra framtidens kompetensförsörjning måste du vårda de relationer du har med giggare idag, hitta bra processer för att både attrahera giggare – och få dem att komma tillbaka.

Förändrad attityd

Enligt Emelie Fågelstedt, digital kommunikationsstrateg och grundare av nätverket Digitala Nomader, handlar det om att ändra sättet vi ser på giggare.

– I det stora hela tror jag att du måste tänka annorlunda för att attrahera de här personerna. Giggare har stora nätverk. Om du inte är en bra uppdragsgivare kommer det att sprida sig och då kan du få väldigt svårt att få in rätt kompetens längre fram.

För att bli framgångsrik i samarbetet är det viktigt att läsa på och förstå trender kring hur gig-ekonomin fungerar och utvecklas, tipsar Emelie.

Lär av andra

En bra start för att förbättra sitt employer brand för giggare är att hitta andra företag som är duktiga på att attrahera gig-konsulter och lära sig av dem. Det kan vara värdefullt att ringa några samtal och ställa frågor. Du kanske till och med ska göra ett studiebesök för att få en större förståelse för hur din organisation kan använda sig av goda exempel.

Giggare – en del av teamet

För att bygga bra relationer med dina befintliga giggare är det viktigt att du börjar se dem som en del av teamet och inte som en extern part, förklarar Emelie Fågelstedt. I framtiden kommer teamet och deras gemensamma prestation vara det viktigaste. Inte vilken anställningsform medlemmarna har. För att bygga ett högpresterande team är det viktigt att alla känner delaktighet. Detta kan du uppnå genom att inkludera dina gig-konsulter i internkommunikationen och bjuda in dem till gemensamma aktiviteter. Både sociala delar som after work eller julfest och kompetensutveckling som interna utbildningar eller frukostseminarier är värdeskapande för giggaren. Delaktigheten utvecklar relationen med teamet och skapar lojalitet mot arbetsgivaren.

Lyft dina giggare

Genom att berätta om era samarbeten med giggare kan du skapa positiva vibbar kring ditt arbetsgivarvarumärke. Har du en bra relation med dina giggare idag? Fråga om de vill medverka i intervjuer, kanske i en video eller i en podcast, där de får prata om vilken typ av kultur ni som arbetsgivare har för externa medarbetare. Självklart ska du också prata med dina giggare om vad ni gör bra och vad ni skulle kunna göra bättre – och använda dig av deras insikter. Att bjuda in till ett frukostseminarium där ni berättar om hur det är att gigga hos just er är också ett bra sätt att sätta förväntningar och skapa intresse. Framförallt om du vet att ni står inför ett behov av att ta in fler externa medarbetare i era projekt.

Bygg din egen gig-pool

Om du har en större organisation kan du tjäna på att ha en bra översikt över vilka giggare ni haft inne tidigare. Dessa personer kan redan mycket om företaget och har en kortare startsträcka för uppdrag. Genom att bygga upp en liten intern pool av giggare inom koncernen kan ni enklare matcha rätt personer för rätt uppdrag. I ett internt ekosystem för gig-konsulter kan ni också se vilka synergier som finns och identifiera spetskompetenser som kan passa i olika projekt.

Håll koll på marknaden

Gig-ekonomin växer snabbt och det är ingen som med säkerhet kan säga hur det kommer att utvecklas. Fler och fler plattformar för giggare dyker upp, men också forum där du som arbetsgivare kan matcha dina uppdrag med en giggare. Framöver kommer det också att finnas gig-konsulter i mer högkvalificerade roller, vilket kommer göra det lättare att skräddarsy nya team. För att jobba framgångsrikt med att attrahera giggare gäller det att följa utvecklingen – och vara villig att anpassa sig efter den nya verkligheten!

Sammanfattning: 3 tips för att attrahera giggare

  • Börja betrakta alla som jobbar i ett projekt som ett team. Se helhet istället för att dela upp teamet i “medarbetare” och “konsulter”. Behandla både giggare och anställda på samma sätt och inkludera alla i den interna kommunikationen.
  • Våga ta steget längre med dina giggare! Bjud in dem till after work, julfest och andra tillställningar.
  • Att giggaren får vara med och fira framgångar med teamet är jätteviktigt för både relationen och motivationen! Även giggare behöver få uppmärksamhet och beröm för att känna sig uppskattade. Då kommer de gärna tillbaka för fler uppdrag och chansen är stor att de rekommenderar er som en bra uppdragsgivare till resten av sitt gig-nätverk.