Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-cottonbro-5989930.jpg

Så funkar inbound recruitment

Hur ser ditt företag på rekrytering? Är det en mer eller mindre statisk process där ett behov uppstår, specificeras och annonseras eller researchas och vips så har man en ny kollega? De flesta företag arbetar fortfarande främst med uppsökande rekrytering.
Blogg

Inget fel med det, men vi vill gärna lyfta ytterligare angreppssätt utifrån en föränderlig marknad där förutsättningarna konstant förändras och blir mer på mottagarens villkor och där förmåga att attrahera rätt kompetens till den egna organisationen är allt viktigare för att lyckas. Tänk outbound vs inbound marketing. Enligt oss på Wise Professionals så är inbound-modellen direkt applicerbar även på rekrytering – inbound recruitment.

Outbound vs inbound recruitment

Diskussionen om inbound vs outbound marketing har pågått ett tag och det har varit svårt att finna argument emot detta ”nya” angreppssätt. Och varför egentligen göra det när det kan tyckas vara ett mer lämpligt sätt att kommunicera med sin målgrupp.

Vad är outbound recruitment?

Vad betyder då det detta? Jo, vi tar det från början. Outbound marketing syns i mångt och mycket i det traditionella sättet att marknadsföra. Det är ett tillvägagångssätt där budskapet delges på ett mer uppsökande och, kan upplevas, mer påtryckande eller störande sätt – ordet ”interruptive” har använts i sammanhanget. Det betyder inte att outbound behöver vara fel alla gånger, men kan tyckas ske mer på sändarens villkor än mottagarens. Exempel är aktiviteter som ”pushas” till en person som inte på ett eller annat sätt bett om att få se ditt budskap utan sker via uppsökande aktiviteter som TV, kalla samtal, annonser med mera. När vi byter ut outbound marketing mot outbound recruitment så tror vi att du fattar vad det handlar om!

Vad är inbound recruitment?

Inbound marketing å andra sidan är marknadsföring som fokuserar kring att förtjäna målgruppens eller individens uppmärksamhet. Det handlar om att delge information och material som besökaren vill ta till sig och när hen själv vill det – att vara tillgänglig för din publik på deras villkor och med information som de har nytta av.

A & O inom inbound marketing är att fokusera produktionen av allt ditt content (tillgängligt material i olika format som webb, video, blogg med mera) baserat på mottagarens perspektiv och intressen. Vad vill hen veta, hur vill hen få informationen och så vidare? På samma sätt fungerar det inom inbound recruitment.

För att lyckas måste företaget förtjäna sin målgrupps uppmärksamhet och det gör man bäst genom att bjuda på sig själv och sin expertis på området. Att dela med sig och vara generös är ju något universellt uppskattat och ett effektivt sätt att bygga relationer och förtroende, så varför skulle marknadsföring vara ett undantag? Eller för den delen HR, som kanske på ett ännu djupare plan handlar om just det – relationer. Inom inbound recruitment handlar det alltså om att förtjäna kandidatmålgruppens uppmärksamhet genom att skapa intressant och relevant content som engagerar rätt personer.

 

4 sätt att arbeta med inbound recruitment

Den enda skillnaden mellan inbound marketing och inbound recruitment är att det är kandidaternas uppmärksamhet som ska förtjänas, inte kundernas. Så vad betyder det för oss i praktiken?

1. Tillföra värde

Att alltid sträva efter att tillföra värde i varje möte med kandidater så att det sedan blir logiskt och relevant för denne att självmant vilja vara en del av vårt nätverk och därmed ha möjlighet att uppdateras om vilka roller som nu finns att söka via oss samt annan information.

2. Relevant content

Att sprida content som vi tror är relevant och värdeskapande för våra kandidater.

3. Värna om kandidatens tid

Vi vill på detta sätt även värna om individens tid och inte uppfattas som ”interruptive” i en tid där all information är möjlig att ta del av digitalt när det passar kandidaten bäst.

4. GDPR-vänligt arbetssätt – kandidaten gör ett aktivt val

Ovanstående förhållningssätt lirar bra med nya GDPR lagstiftningen som bygger på att kandidaterna själva ska vilja vara en del av vårt nätverk.

Därför tror vi på inbound recruitment

Vi tror att ”give to receive” är nyckeln inom rekrytering precis som vid marknadsföring. Och när vi betraktar det faktum att våra kandidater även med stor sannolikhet kan vara eller bli våra kunder hänger resonemanget och kopplingen ännu mer samman. De vi möter är individer med flera olika roller. Människan där bakom är densamma.