Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184360-1.jpg

Så kan du minimera risk när lågkonjunkturen kommer!

Ett sätt att minimera risk under osäkra perioder är att välja konsultlösningar framför att rekrytera. Att ta in en konsult är i sig en lösning som skapar mer flexibilitet i att skala upp och skala ner, men det behöver inte per automatik innebära att ni får det värde eller resultat ni förväntat er och som är jämförbart med att rekrytera. Hur menar vi nu? Jo, även en konsultlösning behöver bli rätt för att det ska bli den riskminimering ni är ute efter.
Blogg

Vilket är det verkliga behovet?

Konsultlösningar kan utgå från en rad olika behov och också fylla olika syften. För att matchningen ska bli rätt är det viktigt att utgå från det verkliga behovet. Behöver ni en resurs för att stärka upp bemanningen generellt, antingen under en begränsad arbetstopp eller på grund av att ni har anställningsstopp? Har ni behov av en specifik kompetens som inte är anställningsbar? Då kanske ni hade valt en konsultlösning oavsett konjunkturläge. Behöver ni genomföra en förflyttning eller omställning och förväntar er att konsulten ska leverera ett specificerat resultat? Behoven och orsakerna till att välja konsulter kan vara många och det innebär också att lösningarna kan se olika ut. Att köpa resurser som kan utföra löpande arbete under ett visst antal månader är något annat än en konsult som förväntas  genomföra någon form av förflyttning med ett uttalat resultat. Om ni inte riktigt vet hur behovet kommer att utvecklas, var öppna med det i dialogen med konsultföretaget. Det skulle till exempel kunna innebära att den bästa lösningen är en bred matchning kompetensmässigt men med mer fokus på person, kanske en person som kan överväga att så småningom kliva över i anställning och utvecklas vidare med er?

Samma konsult kan fylla nya behov

Ett vanligt sätt att matcha konsulter är att utgå från att ett behov = ett uppdrag = en utvald konsult. Försvinner behovet eller uppdraget kan konsulten inte vara kvar och vi påbörjar en ny matchning för ett nytt behov. Här finns en ofta outnyttjad möjlighet. De konsulter ni redan arbetar med kan nämligen vara en del lösningen och tillföra ytterligare en nivå av flexibilitet i utmanande tider. Har ni ett förtroendefullt och väl upparbetat samarbete med ett konsultföretag har ni förmodligen konsulter inne som inte bara matchar sitt uppdrag kompetensmässigt utan även matchar er som organisation personlighetsmässigt. Konsulten har troligen också fler kompetenser och erfarenheter i sin portfolio, än de som ingår i det nuvarande uppdraget. Glöm därför inte konsulterna som en del i er planering för att kunna ställa om personal efter hur marknaden skiftar. Kanske kan konsulten som arbetar med ett pausat förändringsprojekt tillfälligt kliva in i ett specialistområde och leverera där ni plötsligt har behov av att fylla på med resurser? 

Vill du prata kompetensförsörjning med någon av våra engagerade specialister? Hör av dig! Vi brinner för att matcha rätt kompetens och person med rätt arbetsplats, och hjälper er gärna både med akuta behov och med att ta ett helhetsgrepp kring kompetensförsörjning.