Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-prateek-katyal-2740956.jpg

Så kan vd och HR tackla kompetensbristen

Kompetensbrist är inte längre ett "framtida ont" – det är något du måste hantera idag. Enligt PwC’s CEO-survey bland knappt 1300 vd:ar runtom i världen, vill 78 procent av dem ändra strategi för att möta framtidens kompetensbehov.
Blogg

Kompetensbrist ett faktum

Vi håller med! Förändringstakten ökar och kompetensen hos medarbetarna är företagens främsta konkurrensfördel. Idag är kompetensbristen alltför ofta anledningen till att företag måste tacka nej till uppdrag och inte kan expandera. Strategierna för kompetensförsörjning är affärskritiska och hör hemma på ledningsgruppens bord. Därför är vi glada över att intresset för att förnya är så stort.

Den rörliga arbetsmarknaden

Mötet med framtiden är ett möte med ovissheten. Det är ett möte mellan tekniker och gamla arbetssätt, mellan artificiell intelligens och emotionell intelligens, mellan människor och maskiner.

Kandidaterna ligger före företagen. De har förändrat både inställning och beteende när det gäller hur ofta de byter jobb, hur de söker jobb och vilka förväntningar de har på företagen som vill attrahera dem. I USA är normen att byta jobb vart tredje år och 25 procent av arbetskraften är beredd att lämna sitt nya jobb under de första 90 dagarna om det inte känns helt rätt, enligt en undersökning genomförd av Jobvite.

Vikten av att rekrytera rätt kompetens

Det innebär att rekryteringstakten ökar och därmed måste effektiviseras. Och att det måste bli helt rätt så att kandidaten som får jobbet stannar.

Digitala och fördomsfria processer

Med hjälp av digitalisering, automatisering och AI kan vi effektivisera våra processer så att vi klarar av att hantera den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. När vi tar tekniken till hjälp får vi rättvisa och korrekta bedömningar helt utan mänskliga värderingar. Därför är det viktigt att vi skapar bra rekryteringsprocesser som fokuserar på digital rekrytering och säkerställer att vi rekryterar kompetensbaserat.

Framgångsrika rekryterare skapar bra upplevelser

Teknikens korrekthet och effektivitet avlastar och kompletterar oss. Den ger oss mer tid till att göra det vi är bäst på: att möta människor, samarbeta med dem samt förstå vad både företag, team och individer behöver. Att skapa bra kandidatupplevelser för alla som sökt ett jobb samtidigt som rätt kandidat får jobbet.

[sa-skapar-du-en-oslagbar-kandidatupplevelse]

Kompetens som inte kan digitaliseras

Enligt OECD kommer följande kompetens aldrig att kunna ersättas av en maskin:

  • Social intelligens, vilket innebär att bry sig om andra och att se kulturella och personliga skillnader.
  • Kognitiv intelligens, vilket inkluderar kreativitet och mer komplext resonemang.

Vår grundkompetens kommer alltså alltid att behövas. Nu är vi inställda på att nyfiket undersöka och testa de nya möjligheterna.  Vi ser oss som nyfikna specialister, hållbara och förändringsbenägna, redo att utmana både oss själva och branschen. När vi gör ett bra jobb bidrar vi till att individer får komma till rätt plats, att företag får större framgångar, att svenskt näringsliv går bra och till ett bättre samhälle.