Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184423-1.jpg

Så skapades vår företagskultur

Världen förändras i en rasande takt. Digitalisering, krav på nya hållbara tankesätt och nyväckta drömmar om rymden driver utvecklingen framåt i en exponentiell fart. Det som var sant och standard igår kan mycket möjligt vara historia imorgon. Det kan vi nog alla känna igen oss i, många är vi väl som köpt ”den nyaste” mobiltelefonen bara för att veckan efter få höra att det är ”den gamla”.
Blogg

Här på Wise Professionals börjar vi inse att vår definierade specialistroll inom rekrytering kanske istället spelar ut just sin roll inom kort. Kanske måste vi bli mer generalister än specialister – ett slags kunskapsföretag som, ja ok, kan vara specialister men i så fall inom förändring. För kanske måste vi förändras själva om vi ska kunna hjälpa våra kunder och kandidater i en föränderlig värld.

Wise Professionals drivkraft: Stay curious

Utanför vårt fönster har det ändå aldrig gått så långsamt som just precis nu. För att hållbart kunna följa med i den pågående snabba förändringen, behöver vi ständigt lära oss nya saker och nyfiket ställa oss utmanande frågor – till oss själva, våra kunder och våra kandidater. För att kunna göra det behöver vi gå från action till handling, vi behöver lära och utveckla oss i vardagen samt attrahera de bästa individerna till oss. Det är i det vi har hittat vårt nya koncept – Stay Curious.

Ramverket till vår kultur

Men viktigast av allt i förändringens tider är teamwork, att vi håller ihop och att vi tillsammans blickar framåt. Att vi tillsammans vågar se nya vägar, att vi vågar pröva och att vi vågar misslyckas. Som grupp. Vårt koncept ska hjälpa oss att kommunicera i allmänhet, men internt i synnerhet – Stay Curious för oss, är ramverket till en stark företagskultur.

Ett enhetligt sätt att kommunicera

I en stark community är symboler och ritualer betydelsefulla – saker som skapar samhörighet, som bidrar till kultur och stolthet. I arbetet med vår kultur identifierade vi tidigt att vi har många olika begrepp, ritualer och symboler. Vi såg ett behov av att paketera – skala av och förenkla det vi redan hade på plats med målsättningen att kommunicera på ETT enhetligt sätt. Har vi för många ritualer och symboler kan detta snarare stjälpa oss än hjälpa oss i att skapa en samhörighet och en gemensam kultur.

Så skapade vi vår kultur

Att paketera kulturen – skala av och hitta ett koncept krävde sitt arbete. Dock är arbetet med att implementera och levandegöra paketeringen av kulturen den svåraste och samtidigt viktigaste uppgiften. Humankapitalet är det finaste vi har och att be människor engagera sig i saker som kan uppfattas ligga utanför deras ordinarie arbetsuppgifter kostar på. Så mycket att vi fick skapa vår egen valuta, och därmed trycka våra egna pengar. Ok, det är ett kort, men precis som med pengar (och andra kort) går det att betala med på utvalda plattformar och shopar. Vi kallar vår valuta för Curiosity currency eller Cc.

Så fungerar vår egen valuta

Genom vår egen valuta vill vi:

  • Visualisera vår kultur genom en symbol som skapar gemenskap och en nyfiken attraktionskraft mot alla våra målgrupper
  • Arbeta i team med målsättningen att det genererar kunskap – ständigt lärande
  • Testa något nytt – vilket i sig är en del i vår kultur att ”Stay Curious”. Testa – utvärdera – testa – utvärdera
  • Skapa ritualer som får oss att hålla ihop och ligga i framkant – tex. genom att använda vår valuta för att få fram och ta tillvara på idéer och innovationskraft inifrån organisationen.