Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash.jpg

Så vet du att det är dags att byta jobb

Visste du att under ett år funderar 1.8 miljoner anställda i Sverige på att byta arbetsplats? 1.1 miljoner av alla dessa gör slag i saken och faktiskt gör det. Detta enligt siffror från Trygghetsrådet. Enligt psykologen Filippa Johansson på företaget Cubiks sker ett arbetsbyte oftare under perioder som innehåller naturliga avbrott, tillexempel runt jul, under sommarsemestern eller under en föräldraledighet.
Blogg

En av våra rekryteringskonsulter berättar att hen efter nära sex år på första arbetsplatsen stod inför en ny utmaning i sitt arbetsliv. Företaget hen en gång hade tagit anställning på hade vuxit till ett internationellt gasellbolag med över 100 personer och kontor i flera länder. De första åren som anställd i bolaget beskriver hen som en förälskelse till en företagskultur, produkt och kollegorna. Hen kände kort och gott en stark ”work passion”.

Hur bra trivs du på ditt nuvarande jobb?

Detta tillstånd definieras enligt Filippa Johansson som ”en persons ihållande, positiva och meningsbaserade välbefinnande med ursprung i upprepade kognitiva och affektiva värderingar av arbets- och organisationssituationer, som resulterar i konstruktiva avsikter och beteenden i arbetet”

Okej, det där lät lite väl akademiskt. Här är en enklare beskrivning. Kortfattat kan man säga att en förälskelse i arbetet eller i ett företag består av positiva tankar, känslor och beteenden gentemot organisationen och sina arbetsuppgifter.

När glöden slocknar

Vår rekryteringskonsult kände att allt var över och hen stod inför det faktum att hen skulle lämna bolaget. Hen kände en bitterljuv känsla när hen efter 5,5 år var på väg att gå vidare i sitt arbetsliv. Bolaget hade växt kraftigt och därmed även förändrats. Likaväl som hen inte trivdes längre, hade hen kvar en stor del av sitt hjärta i en organisation och tid som inte längre fanns.

Därför är vi tveksamma till att byta jobb

Vår rekryteringskonsult förstod intellektuellt att hen behövde lämna bolaget. Både för hen personligen, men framförallt professionellt. Men ändå tvekade hen. Varför? Filippa Johansson förklarar det så här:

– Att byta jobb kan innebära stor nyfikenhet, glädje och förväntan men också stor rädsla. Rädsla kan vara en stark känsla i och med att en person lämnar det bekanta och bekväma för det okända och osäkra. Även om vi kan känna att vi har en yrkesidentitet och en privat identitet kommer de spilla över på varandra och ska vi omdefiniera vår yrkesidentitet kommer vi ofrivilligt att behöva göra det med vår privata identitet också. Vi kommer lämna en grupp för en annan och då måste vi även skaffa oss en ny gruppidentitet. Alla dessa förändringar kan skapa tillfällig stress och ångest, säger hon.

Gör en lista på vad som driver dig

För att komma till insikt med om det är rätt för dig att byta arbetsplats är det bra att gå tillbaka till den känslan du hade när du kände riktigt stark passion för ditt jobb.

– När du förlorat passion kan du alltid fråga dig vad det var du såg i arbetet tidigare och vad var det som gjorde det så roligt och givande då? Vad drev dig då? Vad står i vägen för den passionen idag? Som i alla relationer kan lite extra omtanke och självreflektion åter tända glöden, men det kan även resultera i ett beslut att gå vidare och utforska nya marker, troligtvis med större insikt om vad som väcker och driver just din passion för arbete.

Genom att skriva ner dina drivkrafter och din passion, till exempel i en lista, får du svart på vitt vad du behöver framöver – och vad du söker i en ny arbetsplats.

Hur länge borde jag stanna på en arbetsplats?

För vår rekryteringskonsult var det precis det som hände, men reflektionerna dröjde tills hen hade lämnat min anställning. Och frågan som uppstod då var:

”Varför hade jag inte lämnat företaget tidigare?”

Enligt Filippa Johansson finns det ingen given tid du förväntas stanna på ett jobb. Det kan till exempel variera beroende på var i livet du befinner dig.

– Livscykeln för den anställde på ett bolag är individuell. Det kan däremot på gruppnivå skådas vissa trender i jobbyten. Det är mycket vanligare att vi byter jobb när vi är unga, för att ju äldre vi blir stanna längre i ett arbete. Lång anställningstid, stigande ålder, tillsammans med annan etnisk bakgrund och lägre utbildning minskar sannolikheten för jobbyte. Med det sagt är det viktigt att poängtera att ovanstående faktorer inte nödvändigtvis minskar önskan eller viljan att byta jobb, utan mer sannolikt, möjligheten till det.

Därför byter vi arbete

Anledningen till ökad mobilitet på arbetsmarknaden är ofta kompetensutveckling och möjlighet till en bättre löneutveckling.
– Bland unga med akademisk utbildning vill en hög andel byta arbetsgivare inom tre år för en bättre karriärsutveckling. Det finns data som indikerar att ”millenials” byter arbete oftare än tidigare generationer. Det debatteras om anledningarna till ökningen är en högre strävan efter ett meningsfullt arbete med större möjlighet till personlig utveckling, säger Filippa Johansson.

När är det dags att byta jobb?

Vanligaste orsakerna till jobbyte är självutveckling och missnöje med lön och chef. Forskningen visar att en av de bästa prediktionerna till att en individ kommer att byta arbete är graden av nöjdhet med arbetet. Forskning har påvisat att sättet vi tänker kring vårt arbete och möjligheten till jobbyte är cyklist.

Om det inte går i den riktning du vill

När så kallade ”hot” mot vår identitet uppstår i arbetet måste vi hantera dessa. Efter att vi framgångsrikt gjort det får vi återigen arbetsro tills ett nytt hot uppstår. Försämras vår förmåga, vilja eller förutsättningar att hantera dessa hot kommer de troligtvis kulminera i ett frivilligt jobbyte. Dessa cykler kan komma och gå i år innan vi beslutar oss för att lämna eller stanna i ett arbete. Lämnar vi ett arbete är det med stor sannolikhet för att vi ser större potential någon annanstans.

När hösten, våra och sommaren nalkas är det många som går i tankarna att byta arbetsplats. Kanske har din kärlek avtagit, kanske behöver du ta nästa steg för att komma vidare i din karriär?

Tips för dig som funderar på att byta jobb

  • Ta inte alltför förhastade beslut utan att noggrant överväga och självreflektera över vad du vill och vilka mål du har.
  • Om det nuvarande arbetet är starkt förknippat med ångest och dåligt mående kan det finnas stora vinster i att byta arbete. Det är då viktigt att fråga sig vad i arbetet det är som skapar det dåliga måendet? Kunskap om det kan motverka att du hamnar i samma situation igen.
  • Finns det något i det nuvarande arbetet som skulle kunna lösas med följden att du skulle må bättre?
  • Om du beslutar dig för att byta jobb är det viktigt att fundera på vilka förväntningar och förhoppningar som finns? Vad skulle kunna tända din passion igen?