Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-jack-redgate-2929284.jpg

Ta klivet in i framtidens arbetsliv!

Världen förändras i en allt snabbare takt. Vi på Wise Professionals, och många andra, står inför stora förändringsprocesser drivet av ny teknik och nya beteenden – något som snabbats på av den globala pandemin. Hur vi jobbar, var vi jobbar och hur vi hittar jobb kan förändra vår verksamhet i grunden. Som med alla stora förändringar kommer oro och nervositet som en naturlig följd.
Blogg

Robotisering av framtidens arbetsliv

Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Det visar en undersökning från fackförbundet Unionen. Sex utav Unionens tio klubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av människor har automatiserats de senaste fem åren.

Det kommer naturligtvis finnas yrken där det mänskliga mötet fortfarande är av stor vikt, till exempel där man leder eller utvecklar andra. Jobb som kräver kreativitet eller expertis i planering och beslutsfattande. Dock så kommer man behöva se över sin kompetensförsörjning på en strategisk och affärsmässig nivå. Man behöver öppna upp för helt nya roller, ständigt kompetensutveckla och ta med robotarna i karriärplaneringen.

Så arbetar vi på Wise Professionals med digitalisering

Som en del av en stor framåtlutad HR-koncern som Wise Group är det självklart att nyfiket utforska hur vi med teknikens hjälp kan ge oss in i framtidens arbetsliv. Därför testar vi just nu att genom robotisering avlasta våra konsulter i urvalsprocessen. Vår mjukvarurobot hjälper oss att digitalisera rekryteringsprocessen, så att våra rekryteringskonsulter kan använda sin tid där den är som mest värdefull – i mötet med människan. Roboten gör det den är allra bäst på, repetitiva, faktabaserade uppgifter och den arbetar helt värderingsfritt.

Vad kan du göra för att ta klivet in i framtidens arbetsliv?

  1. Var nyfiken och modig, man måste våga testa.
  2. Kartlägg er organisation, var skulle en robot ha mest värde?
  3. Koppla initiativet till er strategiska kompetensförsörjning. Behöver någon internt kompetensutvecklas om testet faller väl ut? Vilken ny kompetens kommer ni behöva för att nå era mål?
  4. Hitta strategiska allianser där alla kan maximera sin expertis.
  5. Förankra internt så att alla känner sig involverade, inte hotade.
  6. Kommunicera externt, dela med er av era erfarenheter.
  7. Ha tålamod, våga göra fel, ta lärdom och nya tag.