Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1251279462.jpg

Talent Management – konsten att behålla medarbetare

Talent Management handlar som bekant om hela livscykeln från attraktion och rekrytering till exit och alumni. Idag pratas det mycket om kultur inom HR, inte den kultur som syns på tavlor utan mer den som sitter i väggarna. Hur kan du göra för att lyckas?
Blogg

Vad är Talent Management?

Talent Management är att attrahara och rekrytera rätt kompetens, utveckla och behålla kompetensen och avsluta anställningen på ett framgångsrikt sätt. Att jobba aktivt med Talent Management är en förutsättning för att få duktiga medarbetare att stanna och få organisationen att prestera på ett önskvärt sätt.

Strategisk Talent Management

I artiklar från Harvard Business Review och Talent Culture beskrivs det att företagskultur anses bidra till framgång lika mycket som företagsstrategin i sig, men att få organisationer lyckas med att implementera kultur som strategi rent konkret. En orsak anses vara att det startas många projekt, vilket i sig är bra, dock blir det lätt spretigt om en koppling till affärsplanen saknas.

Ju mer det pratas om affärsnära HR, desto tydligare behöver vi visa att HR är med i matchen. Det räcker inte att prata, det behövs konkreta siffror.

Handelshögskolan har gjort en studie om hur performance management kan påverka beteendemönster vid strategiska förändringar. Resultatet visar att den grupp individer som visade störst acceptans till förändring var de som tydligast identifierade sig med organisationen och utvärderades mest positivt för sin prestation av sina chefer.

Talent Management handlar om att hitta motiverande faktorer och få medarbetare att identifiera sig med den kultur och de önskvärda beteenden som leder till framgång.

Rättvis arbetsplats ger motiverade medarbetare

Behålla och utveckla är två centrala delar inom Talent Management och för HR-organisationen, inte minst när det gäller vilka som befordras till ledare i sitt nästa karriärsteg. Harvard Business Review skriver att företag där medarbetare upplever att kollegor blir rättvist befordrade även ser följande resultat i relation till jämförbara organisationer:

  • Tre gånger bättre lönsamhet
  • Halverad personalomsättning
  • Högre resultat avseende tillväxt, produktivitet och innovation

Tre viktiga prioriteringar inom Talent Management

I undersökningen Global Human Capital Trends 2017 av Deloitte framkom det att de tre viktigaste HR-prioriteringarna framåt är framtidens organisation, karriär och lärande samt attraktion och rekrytering.

Har du konkreta data på hur HR bidrar till dessa områden i din organisation? Vårt existensberättigande imorgon avgörs av hur framgångsrika vi är på att visa vårt affärsmässiga inflytande idag.

Här följer tre tips för att få resultat med din Talent Management.

1. Bygg kultur som en del av affärsstrategin

Att få människor att trivas på jobbet är viktigare än försäljningsresultat och kundnöjdhet. De går dessutom hand i hand. Sund kultur ger både högre omsättning, bättre lönsamhet och nöjdare kunder. Förutom att HR har en given plats i ledningsgruppen bör HR-frågorna vara lika prioriterade som resten av affärsplanen.

Läs mer om företagskultur här:

2. Ta fram data

Vi kan tycka och känna hur mycket som helst, men om vi inte får med oss resten av organisationen kommer det ändå att vara ständig motvind. HR behöver generellt bli bättre på att visa konkreta siffror och bygga tydliga business case. Att driva förändring handlar mycket om att prata det språk som mottagaren förstår, oavsett om det är en HR-kollega, linjechef, ledningsgrupp, VD eller styrelse.

3. Gör något, bara något!

Det räcker inte med att läsa denna och andra artiklar och sen gå tillbaka och göra exakt samma sak i vardagen. Framgångsrika organisationer och människor gör inte alltid alla rätt. Däremot gör de något, sedan testar de, lär sig, testar igen. Vänta inte på det-bästa-initiativet-som-funkar-100-procent, för risken är att det inte finns. Börja någonstans bara!