Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1347904893-1024x684.jpg

Upskilling: Konsten att behålla relevanta och motiverade medarbetare

Som organisation behöver ni säkerställa att ni kan möta framtiden med de förmågor som behövs. Att möjliggöra vidareutbildning och kompetensutveckling – även kallad upskilling – är nyckeln för att lyckas, men också till att behålla motiverad personal.  
Blogg

Anpassa och förädla befintlig kunskap

Att ständigt lära nytt och anpassa sig till nya världar är snarare regel än undantag i arbetslivet idag. Digitaliseringen har tagit stormsteg under de senaste åren och ställer stora krav på kompetens hos medarbetarna. Upskilling är ett sätt att framtidssäkra era medarbetare genom att utbilda eller omskola vissa kompetenser. Det gör att ni säkerställer att de anställda har de färdigheter som kommer krävas i framtiden och hjälper dem att uppdatera sig i sin yrkesroll och förbättra sina redan befintliga kunskaper.

Upskilling – var ska vi börja?

Att veta vad som kommer att krävas av en medarbetares roll i framtiden är som att försöka se in i spåkulan. Men här behöver ni inte gissa – genom att analysera var ni bör höja kompetensen kan ni utforma en kompetenstrategi som minskar gapet mellan nutid och framtid. Börja med att identifiera ett antal punkter där fokus behövs just nu, små steg för upskilling – framförallt i nyckelfunktioner – och följ sedan upp dem. Var det rätt väg att gå, valde ni rätt utveckling att satsa på? Om inte, gör om och förändra.

3 snabba tips för att börja upskilla

Det första steget inom upskiling är att ta ett ägarskap för kompetensbehovet. Börja sedan med att bygga ett kompetensramverk – hur jobbar vi med kompetens i verksamheten? Hitta nycklar till att skapa en mer utpräglad lärandekultur och en större utbildningsförmåga inom verksamheten i 3 steg:

1. Sätt mål för kompetensutvecklingen

Vad är fördelarna för organisationen och hur optimerar ni värdet av investeringen?

2. Förmedla varför

Det ligger i människans natur att göra som vi alltid gjort, men genom att vara tydlig med varför upskilling behövs och vad det kan ge hittar medarbetaren själv motivation till att vidareutvecklas.

3. Tydliggör även det praktiska

Var noga med hur mycket tid i veckan du förväntar dig att medarbetarna lägger på kompetensutveckling.

Sprid kunskap kollegor emellan

Det är inte alltid som experter eller specialister behöver hyras in vid en upskilling. Många gånger finns kunskapen redan inom företaget – men behöver en extra push för att sprida sig. Mentorverksamhet där kollegor utbildar varandra är ett sätt att upskilla och gör att fler medarbetare blir insatta i olika arbetsuppgifter ­­­– vilket i sin tur gör organisationen mindre känslig.

Använd mentorskap

Källorna till kunskap är många och genom att göra lärande till en del av företagskulturen visar ni både medarbetare och kunder att ni hela tiden är nyfikna på omvärlden och ligger steget före. Uppmuntra kollegorna att ta initiativ till upskilling i sin egen yrkesroll, till exempel genom att föreslå relevanta Ted talks, branschmagasin, frukostseminarier och onlinekurser. Genom att medarbetaren själv får specificera vad de känner att de behöver utveckla och gifta ihop det med ledningens behov kan du motivera dem att ta ansvar för sin upskilling.

Dags för lite egen upskilling? Varför inte prova ett Ted Talk – till exempel The workforce crisis of 2030 and how to start solving it now!

3 sätt att förbereda för framtiden

Enligt en studie från Folkuniversitetet drömmer många om att byta jobb just nu – bland 40-55-åringar hela sju av tio. Men genom att istället få möjlighet att utvecklas i sin befintliga roll blir medarbetarna mer motiverande och fler jobbar kvar inom företaget. Genom upskilling gör du alltså inte bara företaget en tjänst, utan motiverar också personalen att stanna – och trivas.

1. Bli ert egna lärosäte

Lyckad och kontinuerlig upskilling gör att företag blir en förlängning av universiteten. Medan universitetet är förberedande fortsätter lärandet i organisationerna – och företaget blir ett lärosäte för framtiden. Det resulterar i motiverade medarbetare som ständigt är på tårna och fortsätter lära sig nya saker kontinuerligt. Men för att nå dit räcker det inte att lägga någon timme om året på att lära sig byta från en mjukvara till en annan, utan här är det viktigt att hela tiden vara nyfiken och att lära sig nytt.

2. Anpassa agilt

I tuffa tider har företag med kompetensutveckling bättre förutsättningar för att lyckas. En agil organisation klarar av ständigt förändrande målgrupper, marknad och arbetsplatser – något de flesta fått erfara under det senaste året. Genom att kompetensen hos medarbetarna ökar, öka också konkurrenskraften. Upskilling gör det därmed enklare för ledningen att snabbt kunna fördela och flytta arbetsuppgifter internt utifrån nuvarande marknadsbehov.

Ett exempel på lyckad upskilling finns bland annat hos Ericsson. Här finns ett massivt upskilling-initiativ för alla medarbetare att ta del av. Det innefattar experter med eget utbildningsmaterial, mentorer, coacher och program med klassisk utbildning. Läs mer om mer om Ericssons upskilling-filosofi här.

3. Från ”great minds” till ”growth minds”

Genom att skapa medvetenhet kring utveckling och växla upp tiden varje medarbetare lägger på lärande varje år kan du använda upskilling för att skapa resultat. Tänkande, nyfikna medarbetare blir inte bara mer motiverade, utan får verktyg att hitta nya lösningar, bli mer kreativa och motiverade att stanna längre i sin roll. Det ger er också större attraktionskraft på arbetsmarknaden.

Skillnaden mellan upskilling och reskilling

Upskilling sker när medarbetaren redan kan de allmänna uppgifterna för en roll – processer, kunder, branschen och omgivningen – men behöver lära sig nya program och detaljer. Reskilling, å andra sidan, behövs när medarbetaren byter område helt; med nya plattformar, processer, teamarbete, bransch, osv. Reskilling är alltså ett större moment, medan upskilling är ett stegvist utmanande projekt med uppgifter där du jobbar bit för bit med kompetensutvecklingen.

Sammanfattning – Så lyckas du med upskilling

  • Börja med ert ”varför”
  • Använd upskilling för att förädla befintlig kunskap
  • Skapa en agil organisation
  • Låt medarbetarna ta ansvar för sin egen upskilling
  • Förvandla företaget till ett lärosäte