Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3182759.jpg

Vad är Employer Value Proposition?

Employer Value Proposition, oftast förkortat EVP, är allt som ingår i en arbetsgivares erbjudande – hårt som mjukt. Det kan vara rena förmåner som bonusresor och friskvård till kultur och arbetssätt. I det här inlägget berättar vi mer om hur du kan jobba med att definiera ditt Employer Value Proposition.
Blogg

Employer Value Proposition – en definition

På samma sätt som ett Value Proposition för företag tas fram för att beskriva vilket värde du skapar för dina kunder handlar Employer Value Proposition om att beskriva vilket värde du skapar för dina medarbetare. Ditt EVP ska innehålla unika erbjudanden som visar varför just ditt företag är en attraktiv arbetsgivare. Ett EVP bör:

  • Vara relevant
  • Skilja dig från konkurrenterna
  • Kommuniceras kontinuerligt både internt och externt

Employer Value Proposition och Employer Branding – vad är det för skillnad?

Ditt Employer Brand, eller arbetsgivarvarumärke, är hur du uppfattas som arbetsgivare  av både medarbetare, före detta medarbetare och av andra utanför ditt företag. Alla har ett Employer Brand (EB), vare sig man vill eller inte. Ert EVP är ett verktyg för att stärka ditt Employer Brand genom att aktivt arbeta med Employer Branding. Målet för ditt EB-arbete är att öka kännedomen och påverka uppfattningen om ditt företag som arbetsgivare på ett positivt sätt.

Därför behöver du definiera ditt EVP

Det gör er relevanta

När du definierar ditt EVP bör du vara väl informerad om företagets affärsmål framåt så att det kan bli ett relevant verktyg i att rekrytera rätt talanger för framtiden. Därför bör ditt Employer Value Proposition rikta sig mot de medarbetare och roller som är viktiga för att bygga tillväxt i din organisation.

 

En förutsättning för framgångsrik Employer Branding

Ditt Employer Value Proposition måste sticka ut. Var medveten om dina konkurrenters EVP för att kunna definiera ert eget och motivera det ni erbjuder. En värdefull effekt av ett väldefinierat EVP är möjligheten att visa varför just ditt företag är unikt. Då kan du inte säga exakt samma sak som alla andra på marknaden. Du måste hitta ditt företags USP, vilket inte alltid är en lätt uppgift. Men när den väl sitter har du något alldeles särskilt att bygga företagets erbjudande kring.

Underlättar rekrytering och oönskad personalomsättning

Om dina egna medarbetare inte är medvetna om ert EVP så riskerar du onödig personalomsättning och går miste om att få hävstång i dina ambitioner att rekrytera. Du kommer nämligen aldrig att kunna (eller vilja) kontrollera vad dina medarbetare säger om dig som arbetsgivare. Men du kan ge dem en knuff i rätt riktning med hjälp av storytelling. Din storytelling måste baseras på verkligheten som medarbetarna upplever.

När medarbetare känner att budskapet stämmer överens med deras egen upplevelse ökar möjligheterna till att de blir stolta och positivt inställda till att sprida budskapet. Med hjälp av en autentisk storytelling i ditt EB-arbete kan medarbetarna skapa en bild av företaget som sedan kan plockas upp av potentiella kandidater. Lyckas du riktigt bra blir dina medarbetare också företagets ambassadörer och driver kommunikation som alltid kommer att kännas mer autentisk. Egentligen är det ganska enkelt. Det handlar om igenkänning! Och om att vara ärlig mot sig själv.

Det skapar ett enhetligt budskap

Med hjälp av ditt EVP skapar du ett enhetligt budskap där den interna kommunikationen går i linje med den externa. Att betrakta att all kommunikation internt kan lätt bli extern, minskar risken för att skapa orealistiska bilder och marknadsföringskampanjer som ger en felaktig uppfattning av bolaget. Ett vanligt misstag är att företag bygger upp en fantasibild av vilka de vill vara. Denna bild kommuniceras sedan ut i olika kanaler och sprids i bland annat rekryteringsannonser. Korthuset faller sedan på intervjun, eller ännu värre, när medarbetaren väl är anställd och har börjat jobba.

EVP är ett jobb för… ja, vilka?

När du ska ta fram ditt Employer Value Proposition är det såklart viktigt att rätt personer är involverade. En vanlig missuppfattning är att EVP är ett HR-projekt. För att lyckas bra bör du ha en arbetsgrupp med deltagare från HR, ledning, rekryteringsfunktion och representanter från de som jobbar med både intern och extern kommunikation. Dessutom är det bra om du identifierar nyckelpersoner internt som som kan agera referensgrupp till projektet.

Sammanfattning Employer Value Proposition

  • Employer Value Proposition beskriver på vilket sätt du skapar värde för dina medarbetare och ska visa varför ditt företag är en attraktiv arbetsgivare.
  • För att skapa ett lyckat Employer Brand måste du värdera autenticitet och säkerställa att det du kommunicerar faktiskt existerar och överensstämmer med ert EVP.
  • Att betrakta all kommunikation som möjlig extern kommunikation hjälper dig att bevara autenticiteten och inte sprida olika budskap internt och externt.