Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-alexander-suhorucov-6457562.jpg

Vad är en interim ledningsgrupp?

När en vd avgår och en ny ska rekryteras är det vanligt att beslutsfattandet lämnas åt en interim ledning. Men hur funderar en sådan? Och hur överlämnar vd:n arbetet till den interima ledningsgruppen på ett bra sätt? När en av våra medarbetare gick från att vara vd för dotterbolaget Wise Professionals till att bli vd för koncernen Wise Group uppstod denna situation.  Vår främsta fråga var – hur skapar vi maximal tydlighet i övergången?
Blogg

Intern överlämning till interim ledningsgrupp

I vår ledningsgrupp på Wise Professionals tänkte vi från början att vi skulle se på vd:ns exit som att hon gick till ett ”externt” bolag. Det skulle finnas en tydlig tidsgräns – före och efter. Vd:n skulle göra en intern överlämning mot tillförordnad vd och den interim ledning vi riggat under tiden en ny vd rekryteras. Samma ”riter” och rutiner som vi har för andra medarbetare som slutar – avtackning och avslutning skulle genomföras.  På så sätt fick vi ”glädjas” och ”sörja” för att kunna gå vidare. Precis som det ska vara.

Kommunikation från interim ledning

Rent praktiskt var ledningsgruppen tydliga i sin kommunikation till organisationen om hur den skulle fungera på kort sikt. Det gäller att ständigt och öppet kommunicera på många olika vis särskilt i en ”nätverksorganisation” som Wise Professionals. Hur det går med rekryteringen av den nya vd:n, är en fråga som ska ställas till interim ledningen och inte till avgående vd. Precis som man behandlar den frågan i våra andra dotterbolag.

Vilka frågor besvaras av vem?

Som avgående vd skiljer man på vilka frågor som hör till daglig ledning på Wise Professionals och vilka frågor som kommer direkt till avgående vd:n för att hon har specialistkunskap i vissa avseenden eller att frågorna är kopplade till det nya uppdraget som koncern-vd. De senare är det lämpligt för den avgående vd:n att besvara om det går, men i övrigt ska avgående vd vara konsekvent med att hänvisa till interim ledningsgrupp.

Stötta interim ledning

Så vårt råd är att hålla löpande kommunikation internt kring hur processen ser ut och hur vi hanterar olika typer av frågor. Den avgående vd:n måste ha disciplin och tydligt hänvisa till sina efterträdare när hen får frågor av operativ karaktär av tidigare medarbetare. På så sätt blir det tydligt att du inte underminerar för den interima ledning som du överlämnat till.