Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/jack-anstey-zS4lUqLEiNA-unsplash.jpg

Vad är en kandidatresa?

Hur arbetar man med att attrahera rätt kompetens och samtidigt stärka bolagets varumärke? Genom en bra kandidatresa såklart. Här beskriver vi allt du behöver veta för att optimera er kandidatresa.
Blogg

Vad är en kandidat?

En kandidat är någon som på något sätt kommer i kontakt med ditt företag eller din organisation som är en potentiell framtida medarbetare. Men olika arbetsgivare betraktar kandidater på olika sätt, och det är just det som gör skillnaden i hur mycket tid och energi man lägger på just candidate journey – kandidatresan. Inom kandidatresan fokuserar man på helheten, alltså både ett före-under-efter-tänk, där främst före och efter står i fokus. Det handlar såklart hur man ska behandla kandidaterna under rekryteringsprocessen. Men mycket ligger i hur man väljer att se på kandidaten. De verksamheter som ligger längst fram i att skapa en bra kandidatupplevelse stretchar vad kandidatupplevelse är och att man framförallt inte gör skillnad på kund och kandidat. Att en nöjd kandidat kommer bli din kund och en nöjd kund kan bli en kandidat. Det kan vara idag, imorgon eller om fem år. Något som gör begreppet candidate journey ännu mer komplext!

En kandidatresa som skapar lojalitet

Som anställd slutar man aldrig vara kandidat eller kund. Företag kan tjäna på att skapa så kallade lojalitets- eller alumnigrupper för de som har slutat arbeta i en organisation för att fortsätta relationen. Man kan även tänka sig att man kan attrahera dem att komma tillbaka till organisationen igen för att arbeta, men också för att fortsätta köpa bolagets produkter eller tjänster. Det vill säga att kandidatresan är beständig under karriären. Inom Wise Professionals jobbar vi med benämningen kundidat, och vi har också flera nätverk där både kandidater och kunder inom olika branscher ingår.

Kandidatresan påverkas av gig-samhället

Det nya tankesättet blir extra trovärdigt om man kopplar det till gig-ekonomin. Det eftersom vi, i allt större utsträckning, oftare kommer att byta arbetsgivare under karriären (minst 10-15 gånger). I sin tur innebär det att en organisation behöver vid fler tillfällen än tidigare attrahera samma kandidat att söka arbete hos dem. Det ställer höga krav på att upplevelsen för både kund och kandidat är positiv.  

Det krävs med andra ord en skicklighet och smidighet hos organisationen för att både skapa en lojal ambassadör och en potentiellt återkommande kandidat.

Kandidatresan tar aldrig slut

En kandidat slutar aldrig att vara en kandidat, den kommer bara förflytta sin attityd på hur ditt bolag är att arbeta på. Förhoppningsvis kan den också bli en kund om man ser till att avsluta samarbetet snyggt och fortsätter att bygga relationen. Tar vi hand om relationen till våra kandidater, anställda, f.d. anställda och kunder i 360-grader, innebär det ett starkare varumärke, förbättrad attraktion, återkommande kunder och kandidater. I en förlängning innebär det också förbättrad vinst och tillväxt – för vi köper hellre av dem vi har fått en bra upplevelse av. Varje relation räknas!