Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1201756589%20(1).jpg

Vad är företagskultur?

Vad är företagskultur egentligen? Ibland får vi höra att företagskultur är den ”fluffiga” delen inom HR. Att företagskultur är det perspektiv inom HR som inte riktigt går att ta på, men som är en parameter ledningen någonstans vet är viktig att arbeta med.
Blogg

Vad är företagskultur?

Företagskultur är de gemensamma beteenden som förekommer på en arbetsplats. Det är oskrivna regler för hur medarbetare agerar och interagerar på arbetsplatsen. En företagskultur går att forma och påverka med hjälp av Employer Branding och initiativ från ledningen, men kulturen måste bäras av medarbetarna.

Varför företagskultur?

När kampen om kompetens hårdnar är vikten av att lägga i en extra växel för att lyckas i arbetet med en stark, välfungerande och tydlig företagskultur ännu större. För vad blir konsekvenserna om du inte har en positiv kultur där kollegor trivs och har förutsättningar att nå sin fulla potential? Och omvänt, vilka positiva effekter blir det om du har en stark, tydlig och uppskattad kultur? Oavsett om vi arbetar med den eller ej har alla företag en företagskultur – så varför inte ta ägandeskap över den då det är en av de viktigaste delarna inom ett företag och som påverkar både affäreffektivitet och attraktionskraft.

Företagskultur – några argument

Nedan delar vi några ”hårda argument” ur två perspektiv som vi hoppas kan ge dig som aktivt arbetar med företagskultur, internt och externt, argument till ledningsgruppen varför företagskultur är bland det ”hårdaste” du kan arbeta med inom HR. Och inte att förglömma, ett viktigt verktyg som både är effektivt, uppskattat och går att mäta effekten av.

Företagskultur handlar inte bara om vad som är okej att skratta åt vid kaffemaskinen eller om det ska vara bananer eller äpplen i fruktkorgen. Företagskultur är något som genomsyrar hela företaget och alla anställda, oberoende om du sitter i ledningen eller arbetar med HR, försäljning eller sitter i en supportfunktion. Den sträcker sig från det formella till det mer informella.

En otydlig kultur

En otydlig, svag eller kanske till och med odefinierad företagskultur kan leda, eller åtminstone bidra, till:

1. Ineffektivitet i organisationen

Det påverkar affären och sista raden.

2. Miljö och hälsa försämras

Risker som kan leda till att medarbetare mår dåligt och blir stressade. Det orsakar ökade sjukskrivningar och ökat behov av rehabiliteringsstöd.

3. Svagt Employer Brand och Company Brand

Det blir svårare att attrahera nya kollegor och kunder.

4. Otydligt ledarskap

Bidrar till högre personalomsättning.

En tydlig kultur

En väl definierad och fungerande företagskultur å andra sidan bidrar till:

1. Attraktion

Företaget får lättare att rekrytera och attrahera de bästa personerna för just sin organisation, nu och för framtida mål.

2. Starkt Employer Brand och Company Brand

Kunder och duktiga kandidater vill arbeta med och vara en del av er. Det påverkar både affär och lönsamhet.

3. Tydligt ledarskap

Bidrar till bättre självledarskap och effektivitet i individens eget beslutsfattande. På så vis kan ledare fokusera på det som skapar värde och ger effekt för verksamheten.

4. Medarbetare trivs

Leder till ökad hållbarhet då ni får lägre personalomsättning och färre sjukskrivningar.

Företagskultur enligt oss

Några exempel på hur vi på Wise Professionals arbetar med kultur är att se vår kultur utifrån ett transparent perspektiv där det interna och externa hänger tätt ihop. Vår kultur vägleder oss i beteenden som gör att vi kan arbeta effektivt och ge varandra tydlig feedback. Den hjälper oss i vilken tonalitet vi har i kommunikationen med våra kandidater, konsulter och kunder. Den bidrar även till ett klimat där vi kan vara nyfikna, på tå och innovativa för att ge värde såväl till varandra samt till att utmana branschen och ständigt förnya synen på rekrytering.

Ökad trivsel och lönsamhet

Kulturen hjälper oss till vardags att veta hur vi beter oss mot varandra och hur vi snabbt kan fatta beslut, och framförallt gör tiden på jobbet rolig. Sitter dessa delar i var och ens inre kompass lovar vi att din organisation och dina kollegor kan öka er lönsamhet genom att arbeta effektivare och framförallt ha en roligare vardag på jobbet.

Genom att definiera ditt Employer Value Proposition kan du lägga grunden för en företagskultur. Vill du veta mer hur vi på Wise Professionals arbetar med vår företagskultur och hur vi kan hjälpa dig att koppla företagskultur till affären och strategisk rekrytering? Kontakta oss!