Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/iStock-1198228476.jpg

Vad gör en bra vd bra?

En bra vd är riktigt engagerad i vad en enskild medarbetare kan bidra med för att göra bolaget framgångsrikt. Att inspirera och uppmärksamma hur varje person gör skillnad bygger förtroende i organisationen – och din framgång som ledare.
Blogg

Ett exempel på hur engagemang kan skapas är att involvera vd i mötet med slutkandidater. En av våra medarbetare fick träffa vår dåvarande vd under sin andra intervju. Har inte en vd på ett börsnoterat bolag andra saker för sig än att träffa kandidater på dagarna? Naturligtvis är det inte tomt på "att göra"-listan, men detta är viktigt! Att få in motiverade människor som brinner både för bolagets riktning och uppdraget är vår nyckel till framgång.

En bra vd sätter standard

Vd:n i fråga kom till mötet med fullt fokus på uppgiften. Mötet blev en möjlighet för en vd att förankra sin vision, skapa motivation och sätta rätt förväntningar. Efter mötet var den blivande medarbetaren inte bara övertygad om att rollen var helt rätt. Han var också en engagerad medarbetare och ambassadör med siktet inställd på att bidra till bolagets framtida utveckling, innan han ens börjat jobbet. Det är så en riktigt bra vd får med sig sina medarbetare.

En bra vd möjliggör förändring

Tre år senare kan medarbetaren fortfarande bekräfta att uppdraget motsvarat förväntningarna. Genom att tidigt berätta om att arbetet skulle innebära utmaning och förändring har medarbetaren gått in med den förutsättningen. Förändring blev något positivt och spännande att hantera och växa med, istället för något skrämmande. Att förhålla sig till en ständig förändring har byggt ett självledarskap i hela organisationen. När allt kan hända är också allt möjligt!