Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/peab.webp

Interim lönechef på kort varsel till Peab

Peab Support hanterar löneutbetalningar och -administration för Peab-koncernens ca 13 000 anställda i Sverige och i Norge. Inför en större förändringsresa fick löneteamet på Wise Professionals i uppdrag att anställa en interim lönechef – en person med uppdrag att skapa struktur och trygghet i en föränderlig organisation.
Case

Vi var i kontakt med personalchefen på Peab Support, som är Peabs Shared Service Center inför en stundande förändringsresa, berättar Barbara Lidholt, affärsområdeschef på Wise Professionals Lön. De skulle byta ut sitt nuvarande lönesystem men ville inte riskera att få några avbrott i den dagliga verksamheten. Samarbetet med Peab har pågått under flera år, berättar Barbara vidare. Jag upplever att vi har landat i ett nära partnerskap. Vi konsulterar varandra kring olika problem snarare än att vi går in och gör quick-fixes och snabba konsultlösningar.

Att finna trygghet i en konsultlösning

I en dialog om hur Peab Support ville att framtiden skulle se ut kom vi gemensamt fram till att personalchefen under en period skulle avlastas av en interim lönechef. En person som kunde stötta upp verksamheten och ta gruppchefsansvaret för löneadministratörerna som hanterar de svenska lönerna i Solna. Ett konsultuppdrag som innebar att säkerställa den operativa processen kring löneutbetalningar. Att vara en närvarande chef och skapa förutsättningar för arbetsro i en arbetsgrupp med relativt många inhyrda konsulter. Den personen vi sökte var ingen enkel profil att hitta. Vi ville få in en person som kunde vara operativ och strategisk på en och samma gång. En senior konsult med erfarenhet av liknande projekt och komplexa organisationer.

Vi hittade en jättebra person, som dessutom kunde kliva på uppdraget direkt. Under en period jobbade hon och Peabs löneteam intensivt för att få ihop ett fungerande team samt utvecklade arbetssätt och rutiner inför det stundande bytet av lönesystem. Samtidigt gjorde man också en översyn på anställningsformer och satte i drift en ny struktur för arbetssätt och rutiner. Glädjande nog valde vår konsult att ta en fast anställning på Peab, där hon idag är lönechef för ett av teamen i Sverige.

Det här är Peab:

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 14 000 anställda och en omsättning överstigande 46 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm