Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/emmaus.webp

Ny butik­utvecklingschef för Emmaus tillväxtresa

I takt med den växande second hand-trenden i Sverige ökar också förväntningarna på de organisationer som arbetar för ett hållbart samhälle. Emmaus Stockholm hade ett tydligt behov av att öppna nya butiker för att bli mer tillgängliga mot kunderna. Med hjälp av Wise Professionals hittade de sin nya butikutvecklingschef – en drivande roll för att utveckla hela organisationen framåt.
Case

Intresset för second hand ökar, vilket medfört att Emmaus ser ett ökat behov av att finnas tillgängliga på fler platser. Frida Dunger, generalsekreterare på Emmaus Stockholm, berättar om hur hon med hjälp av Wise Professionals rekryterade en butikutvecklingschef – en helt ny roll som skulle vara en drivande faktor i hela organisationens expansion.

En helt ny roll för tillväxtresan

Emmaus Stockholm är i en tillväxtfas där de bara på ett år har fördubblat sin insamling av textilier och prylar. I takt med ökningen fanns därmed samtidigt en plan på att öppna upp nya butiker för att skapa större tillgänglighet gentemot kunderna.

“Under 2019 ökade besöksantalet med 12% jämfört med året innan. Det är fantastiskt roligt att se hur intresset för second hand blir allt större och större – men det ställer också höga krav på oss som organisation och hur vi arbetar för en cirkulär ekonomi”, säger Frida Dunger.

Just kunskapen och erfarenheten kring utveckling av nya butiker var en viktig kompetens som de saknade internt. För att lyckas matcha organisationens framtida behov var därför Emmaus måna om att skapa en helt ny roll som kunde vara en drivande kraft på resan mot nya butiker.

Fokus på strategiskt tänkande

Butikutvecklingschefen var någon som skulle hjälpa dem att tänka strategiskt kring handel. Allt från vilka geografiska platser de bör fokusera på till hur organisationens butiker ska vara i framtiden och på bästa sätt ska möta det ökade intresset av second hand. Personen skulle även sitta i ledningsgruppen, vilket i sin tur ställde krav på kompletterande kompetenser.

"Att rekrytera till en roll som man själv kan och vet vad den innebär kan vara nog så svårt – men att rekrytera till en befattning som man själv saknar kompetens inom känns ännu svårare! Eftersom butikutvecklingschefen skulle ha en nyckelroll i organisationen valde vi därför att ta in experthjälp i jakt på rätt person"

Mångfald och värderingar av stor vikt i rekrytering

Emmaus har en stor bredd bland sina anställda – med allt från butikssäljare och ekonomer till historiker, statsvetare, kostymörer, designers och journalister. En gemensam nämnare för alla Emmaus rekryteringar bottnar däremot i att de utannonserar alla sina tjänster och därmed ger alla chansen att ansöka. Detta har stor betydelse för att få den mångfald på arbetsplatsen som organisationen eftersträvar. Därför passade Wise Professionals arbetsmetod med kompetensbaserad rekrytering perfekt.

Förutom att matcha kandidatens kompetens mot en specifik kravprofil så spelar även de personliga värderingarna stor roll för en lyckad rekrytering. Emmaus är en värderingsdriven organisation och de flesta kandidater som söker sig till verksamheten delar deras vision om en rättvis och hållbar värld.

En professionell partner med stort engagemang

Frida hade sedan tidigare positiva erfarenheter från Wise Professionals och de medarbetare hon varit i kontakt med, men hade aldrig använt dem som partner vid rekrytering. I sökandet efter en butikutvecklingschef visste hon att de behövde en lyhörd och professionell partner som kunde branschen och hade insikt i vad de skulle leta efter. Att rekrytera en nyckelroll är en tidskrävande process, vilket var ytterligare en anledning till att Frida beslutade sig för att ta hjälp av Wise Professionals för att göra en lyckad chefsrekrytering.

Arbetet inleddes med att lägga grunden till Emmaus organisation och diskutera deras vision och framtida planer – med stort fokus på de utmaningar som den nya medarbetaren förväntades kunna lösa. Efter de inledande mötena tog en skarp kravprofil form som representerade Emmaus behov och rätt person för uppdraget.

Frida hyllar sin kontaktperson hos Wise Professionals och betonar hur hans personliga engagemang var en positiv faktor i arbetet.

“Det viktiga var att han skulle förstå vårt behov och vad vi söker. Han hade ett otroligt engagemang och intresse för att det här skulle bli bra och att vi skulle få rätt person på plats. Jag kände hela tiden att vi delade det målet!”

Bollplanket en ovärderlig resurs

Under ansökningsprocessens gång hade Frida regelbunden kontakt med Wise Professionals, där hon fick bekräftat att de som ansökte matchade kravet och att de gick vidare med kandidater som passade Emmaus behov bäst.

Wise Professionals hittade ett flertal kvalificerade kandidater till rollen som butikutvecklingschef, där Frida själv intervjuade sex personer. Hon betonar att rekryteraren var ett extra bra stöd även i slutet av processen:

“Det kändes så bra att ha någon som kunde se till att personerna redan var kvalitetssäkrade och hade den kompetens vi faktiskt behövde. Samtidigt var det skönt att kunna diskutera med ett proffs för att bedöma om vi hade samma uppfattning kring olika fördelar och eventuella risker med olika kandidater. Det bollplanket var ovärderligt!”

Positiv process ur allas perspektiv

Den person som slutligen rekryterades matchade Emmaus krav och förväntningar helt och fullt, och började sin roll som butikutvecklingschef relativt omgående. Wise Professionals gjorde sin traditionsenliga uppföljning av processen ett antal månader senare, där de pratade igenom processen och hur arbetet hade gått den första tiden.

Frida betonar att hon var väldigt nöjd med hur snabbt och smidigt rekryteringen hade gått – samtidigt som hon gladdes åt att se hur kandidaterna fick en mycket positiv upplevelse av Emmaus som arbetsgivare. Hon berättar även att flera personer som kom längre i processen kommenterade sin positiva kandidatupplevelse och tyckte att det hela var väldigt professionellt.

Resultatet: ny butik efter fem månader

I mars 2020 öppnade Emmaus en ny butik i Liljeholmsgallerian – ett konkret resultat av den nya butikutvecklingschefens viktiga arbete i organisationen. Frida är mycket stolt över det som Emmaus lyckats åstadkomma på kort tid, och ser ljust på framtiden.

“Jag hoppas att allt fler inser att vi inte kan fortsätta konsumera kläder i den utsträckning vi gör idag. Vi på Emmaus vill vara ett attraktivt alternativ till nyproducerat, och genom att öppna fler fina butiker kan vi locka ännu fler kunder att både lämna in och handla second hand!”

Det här är Emmaus:

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom insamling och secondhandförsäljning bedriver arbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Textilindustrin är den näst mest förorenade branschen i världen, och därför ägnar Emmaus Stockholm stora delar av sitt arbete åt just textilier. Organisationen strävar efter att så stor andel som möjligt av de gåvor som lämnas in återanvänds. Det som inte går att återanvända sorteras till återvinning och i sista hand till energiutvinning. Hela 40% av Emmaus Stockholms insamling går till deras butik vid Slussen i Stockholm – en verksamhet som tar emot mellan 2500-3000 personer dagligen.