Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/iStock-1170740955.jpg?width=1252&quality=high

En hög lön – inte tillräckligt för att attrahera dagens ekonomer

Som en del av initiativet EkonomBoosten genomförde vi i april en undersökning där vi frågade ekonomer om deras arbetssituation, utmaningar och trender. Årets undersökning indikerar att medarbetarnas krav på arbetsgivaren har förändrats. Förutom enbart lön har faktorer som ledarskap och arbetsuppgifter seglat upp i toppen på listan med anledningar till att man väljer en arbetsgivare. Vilka åtgärder kan du som arbetsgivare vidta för att möta efterfrågan, attrahera talanger och behålla kompetent personal i många år framöver?
Blogg

Vi kommer inom kort släppa hela rapporten så se till att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli först med att få ta del av resultatet.   

Att attrahera och behålla kompetent personal är en utmaning för dagens arbetsgivare, särskilt inom yrkesområdet ekonomi. Det är ingen nyhet att ekonomer värderar lön som en av de viktigaste faktorerna när man väljer jobb. Vad vi dock kan se i årets pulsmätning är att det finns två andra faktorer som värderas högre, nämligen arbetsuppgifter och ledarskap. Hela 73 procent av medarbetarna svarar att arbetsuppgifter är den avgörande faktorn i valet av arbetsgivare. Detta ställer högre krav på dig som arbetsgivare i två hänseenden;

  1. Rollens arbetsuppgifter måste vara tydliga för att medarbetaren ska känna sig säker på vad hen kan förvänta sig av rollen.
  2. Arbetsuppgifterna måste därefter leva upp till medarbetarens förväntningar.

Här blir det viktigt för dig som ledare att vara transparent under rekryteringsprocessen och ständigt vara lyhörd under medarbetarens vardagliga arbete. Fråga dig frågan: Vad är viktigt för just den här medarbetaren och vilka förutsättningar kan jag som ledare skapa för att möjliggöra detta?

Högre krav på ledarskap och mindre tid – en komplex ekvation

Pulsmätningen visar att medarbetarna ställer högre krav på dig som ledare, ledarskap/chef kommer som andra viktigaste faktor när ekonomer väljer arbetsgivare. Dagens medarbetare har alltså höga förväntningar på sin ledare och det kan handla om allt ifrån att vara närvarande och engagerad till att ge stöd och möjliggöra utveckling. Samtidigt som vi ser att medarbetarna ställer högre krav på sin ledare visar pulsmätningen att chefer upplever tidsbrist som en stor utmaning, vilket gör att det inte är någon lätt ekvation att få ihop. Vi märker att denna förhöjda press på ledaren ger konsekvenser, i den här bloggen pratar vi om ekonomichefens hälsorisk.

Hög personalomsättning kan bli en fortsatt utmaning

En hög personalomsättning kan vara en av de största kostnaderna för ett företag och det blir därmed en avgörande uppgift att lyckas behålla medarbetare på lång sikt. Siffrorna från årets pulsmätning tyder dock på en trend som visar att många medarbetare inte är benägna att stanna på lång sikt. Pulsmätningen visar nämligen att endast 20 procent av medarbetarna kan tänka sig arbeta kvar i sin nuvarande roll i mer än 5 år. Vi kan av de resultaten konstatera att det finns ett stort behov av att vidta åtgärder för att öka medarbetarnas engagemang och trivsel på arbetsplatsen.

Frågan vi står inför blir således: Hur lyckas ekonomichefen leva upp till högre förväntningar på ledarskap och tydlighet i arbetsuppgifter för att bli ansedd som en attraktiv arbetsgivare? Och hur går man till väga med detta samtidigt som tidsbristen bara verkar öka?

Ofta handlar lösningen om att prioritera aktiviteter. Vi hoppas att tipsen nedan kan ge dig en visning i rätt riktning.

5 konkreta tips för att bli en attraktiv arbetsgivare för ekonomer

För att bli en attraktiv arbetsgivare för ekonomer behövs åtgärder som fokuserar på tydlighet, ledarskap, utvecklingsmöjligheter, meningsfulla arbetsuppgifter och en positiv arbetsmiljö. Med utgångspunkt i pulsmätningens resultat presenterar vi följande konkreta tips:

  • Tydliggör arbetsuppgifter och förväntningar: Se till att kommunicera klart och tydligt vilka uppgifter och ansvar som ingår i varje roll. Detta hjälper till att attrahera rätt kandidater och undvika missförstånd. Vi kan hjälpa dig att sätta kravprofilen för rollen du söker.
  • Satsa på ledarskap: Utveckla ledarskapskompetensen hos chefer och ledare för att möta de förväntningar som dagens medarbetare har. Erbjud ledarskapsutbildningar och stötta cheferna i deras roll för att skapa en närvarande och engagerad arbetsmiljö.
  • Erbjud utvecklingsmöjligheter: Skapa möjligheter för kontinuerlig kompetensutveckling genom exempelvis utbildningar och mentorskap. Visa att du som arbetsgivare är engagerad i att hjälpa medarbetarna växa och utvecklas i sina roller. På så sätt ökar du chansen att dina medarbetare känner sig till freds med sina arbetsuppgifter.
  • Skapa meningsfulla arbetsuppgifter: Försök att matcha medarbetarnas passion och intresse med de arbetsuppgifter de utför. Visa att deras arbete har en meningsfull inverkan på företaget och samhället i stort. Genom digitalisering kan repetitiva arbetsuppgifter automatiseras och lämna utrymme för mer värdeskapande uppgifter.
  • Fokusera på arbetsmiljön: Skapa en positiv arbetsmiljö där medarbetarna känner sig uppskattade och trivs. Bygg en nära relation till HR och erbjud förmåner och aktiviteter som främjar välmående och balans mellan arbete och privatliv. Med vårt initiativ EkonomBoosten får du tips och inspiration hur du kan gå tillväga.

Genom att implementera dessa förbättringar kan ekonomiavdelningar attrahera och behålla kompetent personal. Det kommer att leda till ökad lönsamhet och en starkare organisation som är rustad för framtidens utmaningar. Tillsammans kan vi skapa en hållbar arbetsmiljö där ekonomichefer såväl som medarbetare och resultat når sin högsta potential.  

Håll utkik efter våra kommande inlägg där vi kommer att utforska dessa ämnen mer ingående och ge dig praktiska tips för att förbättra din arbetsmiljö som ekonomichef. Och glöm inte att registrera dig till nyhetsbrevet för att ta del av den fullständiga rapporten.