Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/clem-onojeghuo-QoJ1powdWMU-unsplash-480x270.webp

Digital Love - Att våga vara modig och ställa om

Att ”Kunden alltid har rätt” är inget nytt, men hur många företag lever egentligen efter det i praktiken? Att förflytta fokuset från affären till kunden är en resa många företag redan tror sig ha gjort, men i själva verket har en bra bit kvar på. Frågan är hur du som företagare bör göra i praktiken? Hur behöver vi tänka och agera för att lyckas i en alltmer digital försäljning? Hur får vi avdelningar som sälj och marknad att arbeta mer effektivt tillsammans?
Webbinarium

I februari i år startade Joel Singer sin nya roll som Chief Commercial Officer på Wise Professionals, med sälj- och marknadsansvar för 6 av Wise Group koncernens 10 verksamheter. Joel har tidigare arbetat på svensk och internationell nivå för bolag som Nike, Unilever, Marshall och Ellery Beach House Stockholm och med sin breda bakgrund inom både marknad och sälj kallar han sig själv för generalist. En av de lärdomar han tar med sig in i sin nya roll är vikten av att ha modet att genomföra förändringar hos sig själv, sitt team och det bolag man arbetar för. Endast med rätt mindset och fokus kan man driva igenom verklig förändring.

Den 27/5 kl. 9.00 kommer Joel berätta mer om sin resa, de lärdomar han tagit med sig på vägen och om modet som behövs. Han kommer också att berätta mer om:

  • Hur sälj och marknad hör ihop
  • Marknadsföring är inte lika ”enkelt” som förut- brands måste våga sticka ut
  • Hur vi behöver anpassa oss efter den nya tiden vi lever i
  • Konkreta tips på hur vi kan ställa om för ett bättre kundfokus som genererar resultat