Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Hedvig Öster på People Equity - så designar du en inkluderande arbetsmiljö som attraherar människor med olika bakgrund

Idag behöver vi inte längre anta att diversifierade team och inkluderande arbetsplatser där alla anställda tillåts uttrycka och utveckla sig själva och sina perspektiv leder till starkare företag. Vi vet.Enligt studier från McKinsey & Co. genererar företag som har mixade team (sett till kön och etnisk bakgrund) i snitt 30% högre avkastning än sina konkurrenter i samma bransch och enligt Deloitte ökar inkluderande ledarskap produktiviteten i team med 17% och samarbetsförmågan med upp till 30%.
Webbinarium

Vad många däremot vet mindre om är hur vi uppnår resultatet i våra egna organisationer. Hur designar vi för en inkluderande arbetsmiljö som attraherar människor med olika perspektiv och bakgrund. Var och varför behöver förändring ske och hur sätter du egentligen i gång arbetet med Diversity, Equity & Inclusion (DEI)?

Med en bakgrund från chefs- och styrelserekrytering och talent acquisition och DEI-arbete inom finansbranschen har Hedvig Öster samlat på sig både erfarenheter och stött på utmaningar när det kommer till jämställdhetsarbete. Idag jobbar hon som konsult på People Equity och hjälper bolag med DEI-kartläggningar, strategi och implementering.