Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Sebastian Wettemark på Wildfire - så bygger man en digital kultur

Vid vissa tillfällen, efter trauman eller stora händelser, är vi människor mer öppna för nya sätt. Nu "omskapar" medarbetare sitt sätt att se på varandra och organisationen. Människor är mer uppmärksamma och sökande vilket gör kulturen mer påverkbar än någonsin. En ny miljö gör även medarbetarna mer benägna att anamma nya beteenden.
Webbinarium

Vill du behålla något som är bra behöver du göra insatser. Vill du förändra något, har du ett bättre läge än någonsin. En ny arbetsvardag kommer att möta oss, den här gången en hybrid variant, där vi ska hitta en kombination av distansarbete och kontorsarbete
Den hybrida arbetsplatsen har mycket att erbjuda men det finns några centrala frågor vi måste ta ställning till.

Beteendevetare och kulturbyggare Sebastian Wettemark kommer att ge oss verktygen för hur vi kan möta och besegra de kulturella utmaningarna vi kommer att ställas inför. Du kommer få veta mer om vilka vanliga misstag du kan undvika och vilka frågor ni måste bottna i för att lyckas.

Sebastian är en av grundarna till kulturbyggarbyrån Wildfire Attitude och kommer dela med sig av sina erfarenheter av att i över 10 år hjälpt några av Sveriges största bolag att bli bättre på att bygga kultur.