Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Wiseful Learning – Attraktion och rekrytering inom offentlig sektor – möt Årets Employer Branding Manager Carolina Emanuelson, Arbetsförmedlingen

Vi vill lära oss mer om attraktion och rekrytering inom offentlig sektor då det händer mycket inom det området nu och vi som alltid vill att våra konsulter ska känna sig trygga och i framkant i samtal med våra kunder inom det området.
Webbinarium

Vi har bjudit in Årets Employer Branding Manager Carolina Emanuelson som är Talent Manager på Arbetsförmedlingen, verksamhetsområde IT, för att få lyssna till hur hon har byggt upp sitt arbete med attraktion och rekrytering inom offentlig sektor.

Arbetsförmedlingen har sedan flera år tillbaka bedrivit ett omfattande och för verksamheten genomgripande utvecklings- och förändringsarbete där verksamheten påverkas i grunden. Modern teknik integreras och digitaliseringen bidrar till ökad tillgänglighet för kunderna. För att lyckats med detta arbete behöver man rekrytera de bästa talangerna och förstärka den interna kompetensen.

”Vi gör annorlunda i våra rekryteringar och tänker långsiktigt och rekryterar för en agil organisation som kan anpassa sig efter nya förutsättningar i vår omvärld. En målgrupp vi riktar fokus mot är ”millenials”, säger Carolina. De har det vi själva behöver fylla på med i form av kompetens och innovativ förmåga. Utmaningen är att de ofta efterfrågar en annan typ av arbetsplats än den traditionella, som ofta erbjuds inom myndigheter. Detta ställer krav på både rekryteringsprocessen och den interna arbetsplatskulturen.”

För att kunna attrahera de bästa medarbetarna behöver man börja med att bygga ett starkt Employer Brand, det är grundbulten i arbetet framåt. Det pratar vi naturligtvis också om.