Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Wiseful Learning – Effektivisera HR-processerna genom robotisering – Skanska presenterar HRobin

Wiseful Learning – Effektivisera HR-processerna genom robotisering – Skanska presenterar HRobin Skanska HR möter framtiden tillsammans med digitala kollegor.
Webbinarium

För att stå redo och möta den tidpunkt vi kallar framtiden krävs det att vi är öppna för utveckling och söker förändring i nutid. Skanska HR gör det genom att kombinera den mänskliga kraften med agila arbetsmetoder och smarta digitala lösningar – det är så dynamiken blir som störst och effekten som bäst.

En del av den digitala förflyttningen drivs genom RPA (Robotic Process Automation).

Ett 20-tal HR processer har redan kunnat automatiseras med hjälp av roboten HRobin och tusentals arbetstimmar sparas in samtidigt som kvaliteten ökar.

  • Hur är det att arbeta med en digital kollega?
  • Vad inom HR kan en robot utföra?

Kristin Westling delar erfarenheterna från Skanskas robotiseringsresa och berättar hur HRobin arbetar tillsammans med resten av HR teamet för att leverera den bästa medarbetarupplevelsen på Skanska.