Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Wiseful Learning – Så lyckades Tele2 rekrytera fler kvinnor och skapa en större mångfald på sina arbetsplatser

Vi har bjudit in Therese Torstensson, Head of Talent Supply and Development på Tele2 att tala om mångfald och inkludering.
Webbinarium

Vilka är nycklarna till att rekrytera fler kvinnor inom mansdominerade branscher som IT och Telekombranschen?

Många företag inom mansdominerade branscher kämpar för att få in fler kvinnor och en större mångfald på arbetsplatsen. Det är svårt, rentav omöjligt enligt många. Hur kan vi tänka nytt? Hur kan vi våga utmana oss själva och rekryterande chefer?

Tele2 påbörjade under 2019 en förändringsresa för att bygga ett inkluderande företag där en mångfald av talanger skulle kunna prestera på sin bästa nivå. Samtidigt ville man skapa en könsbalanserad organisation med 50% kvinnor och 50% män. Under 2019 fokuserade Tele2 på rekryteringsprocessen och på att bygga en plattform för att möjliggöra fler rekryteringar av kvinnor. Under 2020 breddade Tele2 sitt initiativ till att fokusera på inkludering, en miljö där flera olika perspektiv räknas och där talanger trivs och vill stanna kvar.

Under detta webinar så kommer Therese att dela Tele2s förändringsresa med fokus på rekrytering samt berätta om de steg de tagit för att bygga en mer inkluderande miljö.