Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/wiseful-learning-hero-low%20(1).jpg

Wiseful Learning – Vikten av att erbjuda en kandidatupplevelse i världsklass

På senare år har begreppet kandidatupplevelse blivit allt vanligare och allt fler organisationer sätter stort värde på detsamma. Att kandidaten sannolikt även är din kund och bör vårdas på samma sätt blir ett allt vanligare förhållningssätt.
Webbinarium

På Wise Professionals mäter vi oss själva och den kandidatupplevelse som vi erbjuder våra kandidater med verktyget Trustcruit. Trustcruit är ett HR Analytics-verktyg som i realtid visar oss hur upplevelsen med oss på Wise har varit så att vi kontinuerligt kan utveckla och förbättra oss.

Vi vet att 69 procent av de som har haft en dålig kandidatupplevelse sedan inte vill köpa det företagets produkter och tjänster. Efter covid-19:s inträde vet vi att det finns många kandidater på marknaden och att det kommer bli många sökande på varje utlyst roll. Samtidigt råder det kompetensbrist och många företag har svårt att attrahera och rekrytera de medarbetare som de behöver för att kunna nå sina tillväxtmål.

Tillsammans med Trustcruit bjuder vi på fakta, inspiration och konkreta tips kring hur ni kan uppdatera, digitalisera och förbättra er kandidatupplevelse redan idag!