Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184405.jpg

1. Vad är en kandidatupplevelse?

Kandidatupplevelse är en arbetssökandes känslor och upplevelser kopplat till en rekryteringsprocess. Hur kandidaten upplever kontakten med en arbetsgivare blir allt viktigare av flera anledningar. Det blir till exempel allt vanligare att personer påbörjar men inte slutför sin jobbansökan. Dessutom påverkar upplevelsen hur människor uppfattar arbetsgivarvarumärket. En positiv upplevelse kan stärka ett Employer Brand, medan en negativ upplevelse kan skada ett företags rykte på lång sikt.

Det finns många olika touchpoints under rekryteringsprocessen där kandidaten är i kontakt med arbetsgivaren. Därför handlar kandidatupplevelsen om hela kandidatresan – från första kontakt till en bit in i anställningen.

Delar som påverkar kandidatupplevelsen

Kandidatupplevelsen börjar med det som vi rekryterare brukar kalla för attraktion. Alltså hur vi marknadsför våra lediga tjänster mot kandidater. Vilket intryck får kandidaten av jobbannonsen, kravprofilen och sättet vi kommunicerar? Här sätts en förväntansbild som kandidaten bär med sig. I den fortsatta kontakten med den potentiella arbetsgivaren kan bilden förändras och förstärkas, eller blekna.

2. Därför är kandidatupplevelsen viktig

Tre av fyra tycker att kommunikation och återkoppling är viktigt när de söker jobb. Vid positiva kandidatupplevelser känner de arbetssökande att rekryteraren har haft respekt för deras tid, att de fått visa upp sin kompetens och att kommunikationen har varit tydlig och transparent – oavsett om kandidaten har fått jobbet eller inte. Och eftersom majoriteten av de som genomgår din rekryteringsprocess inte kommer att få jobbet i slutändan väger deras upplevelse tungt när det kommer till Employer Branding och hur de väljer att prata med andra om ditt företag.

Utöver det självklara i att bemöta en människa med respekt finns andra goda anledningar att satsa på kandidatupplevelsen.

En marknadsföringsmöjlighet

Om det görs på rätt sätt är en rekryteringsprocess en fantastisk möjlighet att stärka varumärket, affärerna och skapa ambassadörer som hjälper ditt företag att sälja mer.

Rekryteringsprocessen är starkt varumärkesbyggande och påverkar försäljningen. Genom att betrakta alla kandidater som nuvarande eller framtida kunder, samarbetspartners, ambassadörer eller medarbetare får du ett perspektiv på vikten av bemötandet i alla delar av processen.

En återkommande kund

Kandidater går in i en rekryteringsprocess med inställningen att de vill jobba heltid med att göra företaget framgångsrikt. Mer än en femtedel lämnar processen med en känsla av att de aldrig mer vill köpa någonting från företaget. Vi skulle aldrig godkänna en säljprocess med det resultatet. Men vad många företag missar är att kandidater också är konsumenter. Eller att de i framtiden kommer att ha en position på ett företag där de väljer bort er som leverantör. Rekryteringsprocessen har en stor affärsmässig potential – på flera nivåer.

En ambassadör

Även om kandidaten av olika skäl inte blir din kund (ditt erbjudande kanske bara inte passar), finns det andra syften med att vårda relationen. Vi människor delar gärna med oss av våra erfarenheter och berättar för vänner och bekanta om både positiva och negativa upplevelser. Kandidaterna blir som mikroinfluencers för ditt arbetsgivarvarumärke. I sin betrodda krets kan de påverka både köpbeslut och avråda eller rekommendera en bekant att söka jobb hos dig i framtiden. Då vill du gärna att personen talar väl om företaget, eller hur?

En framtida medarbetare?

Även om kandidaten inte var rätt för rollen den här gången, kan det komma ett tillfälle när du behöver exakt den typen av person för ett annat uppdrag. Var kandidatupplevelsen positiv den första gången finns det goda chanser att talangfulla kandidater återkommer för att söka en annan roll i framtiden. Eller rekommenderar en vän att söka tack vare det trevliga och proffsiga bemötandet.

3. Att säkerställa en god kandidatupplevelse

En god kandidatupplevelse har inte bara positiv inverkan på affären och varumärket. Det är också en nödvändighet för att rekrytera morgondagens kompetens. I flera utsatta branscher är konkurrensen om talanger stenhård. 27% av svenska företag har tvingats avbryta en planerad expansion på grund av kompetensbrist. Vi vet att negativa upplevelser tidigt i kontakt med en arbetsgivare kan vara avgörande för om man väljer att avbryta en rekryteringsprocess. Och kraven på hög standard ökar. Bra och smidiga kundupplevelser bidrar till att kandidater förväntar sig en rekryteringsprocess på samma nivå.

Men hur vet man om kandidatupplevelsen är bra? Genom att testa själv! När du genomgått samma process som dina kandidater gör kommer det bli tydligare vad ni behöver förändra i er befintliga process.

Rätt förväntningar

Genom att sätta rätt förväntningar redan från start har du goda förutsättningar att lyckas med din kandidatupplevelse. Kandidaternas förväntningar sätts långt innan de sökt jobbet. Utseende på jobbannonsen, budskap och hur rollen beskrivs är delar som påverkar förväntansbilden. Jobbsökande har högre krav på ett starkt varumärke de gillar. 75% gör research om en potentiell arbetsgivare och företag som satsat på Employer Branding höjer förväntningarna ytterligare, enligt the Talent Board.

Automatiserade processer

Trots det är det bara tre av fyra som får respons på sin jobbansökan. Kommunikation och bra dialog värderas högt bland kandidaterna, ändå är den alltför ofta bristfällig. Många gånger handlar detta helt enkelt om tidsbrist. Rekryteraren hinner inte med den personliga återkopplingen som kandidaten är i behov av. För HR-avdelningar med hög belastning finns flera sätt höja nivån med stöd av automatisering:

 • Skapa automatiserade bekräftelser
 • Lägg tid på att formulera dina automatiserade mejl och göra dem personliga
 • Ta fram mallar som du kan återanvända för automatiserad kommunikation

Företag som förbättrat sin kandidatupplevelse genom att automatisera delar av sin rekryteringsprocess genom automatiserade mail, automatisk CV-scanning och chattbotar har en 15% högre konverteringsgrad på sina karriärsidor och har minskat sina rekryteringskostnader med 23% per anställning, enligt det databaserade rekryteringsföretaget Ideal. Anledningen till att konverteringsgraden förbättras beror på att sannolikheten för att en arbetssökande ska tacka ja till jobbet ökar med 38% om de är nöjda med kandidatupplevelsen.

Friktionsfria system

Ett bristfälligt rekryteringssystem kan vara anledningen till att du tappar många kandidater. Vi är vana vid e-handelssystem som är användaranpassade in i minsta detalj. Tålamodet för flera tvingande fält, upprepningar och obligatoriska dokument är lågt.

Det ska vara enkelt att söka ett jobb. Kanske behöver du inte CV och personligt brev i första läget, det kanske räcker med några urvalsfrågor? För att möta kandidaten på ett bra sätt är det viktigt att ta bort eventuella hinder och bara be om minsta möjliga underlag som behövs för att du ska komma vidare.

Kompetensbaserad intervju

Kompetens och potential är det allra viktigaste för arbetsgivare när de rekryterar nya medarbetare. Men bara varannan person känner att de fått möjlighet att visa sin kompetens i intervjusituationen. En kompetensbaserad intervju handlar om att ställa frågor om de det som är betydelsefullt och relevant för rollen. Att se till att HR-medarbetare och rekryterande chefer är utbildade i kompetensbaserad intervjuteknik är en viktig förutsättning för att lyckas i mötet med kandidaterna.

Återkoppling

Hur du avslutar rekryteringsprocessen har stor betydelse. Kandidaterna som sökt jobb hos dig har lagt ner mycket av sin tid på sin ansökan. Det minsta du kan göra är att återkoppla kring hur det har gått. 21% av jobbsökarna i Sverige anser att de inte fick någon bra återkoppling senast de sökte jobb. Så många som 14% fick ingen återkoppling alls.

Genom att ha en rättvis och transparent dialog med kandidaterna visar du att du respekterar deras tid och att ni kan sköta processer på ett proffsigt sätt. Här finns två viktiga delar att tänka på:

 • Ge ett snabbt besked till de du inte tänker gå vidare med
 • Var personlig och formulera dig väl

Alla kandidater förtjänar ett bra avslut, oavsett hur långt de gått i processen.

Preboarding och onboarding

Kandidatupplevelsen tar inte slut när kontraktet är påskrivet. Hur arbetsgivaren hanterar de formella och praktiska delarna med anställningen är också viktiga för hur kandidaten upplever organisationen. En smidig onboarding där kandidaten faktiskt får en inblick i sitt nya arbetsliv, istället för en hög med svårlästa dokument, gör stor skillnad.

Att förlänga introduktionsperioden med en preboarding är ännu bättre. Ibland kan det ta lång tid innan kandidaten har möjlighet att börja. Då är det guld värt att få lite material att tjuvstarta med. Det kan vara en så enkel sak som att läsa en handbok om företagskulturen, läsa på om ett kommande uppdrag eller bara några glada hälsningar från chef och kollegor. Att gemensamt välkomna den nya medarbetaren genom att skicka ett sms och connecta på LinkedIn skapar en bra känsla i magen hos din nya medarbetare.

4. Kandidatupplevelse – sammanfattning

 • Kandidatupplevelsen är kandidaternas samlade upplevelse av rekryteringsprocessen och är avgörande för hur de uppfattar en arbetsgivare och ett varumärke
 • Vid positiva kandidatupplevelser känner de arbetssökande att rekryteraren har haft respekt för deras tid, att de fått visa upp sin kompetens och att kommunikationen har varit tydlig och transparent.
 • Kandidatupplevelsen påverkar köpbeteendet. En positiv upplevelse är både varumärkesbyggande och positiv för försäljningen.
 • En positiv kandidatupplevelse ökar sannolikheten att kandidaten återvänder till arbetsgivaren eller rekommenderar arbetsgivaren till sitt nätverk.
 • En kompetensbaserad intervjuteknik skapar goda förutsättningar för en bra kandidatupplevelse
 • Förväntningar, återkoppling, kommunikation och transparens är viktiga delar i kandidatupplevelsen.