Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-andrea-piacquadio-935743.jpg

Mall: Policy för distansarbete

Det här är Wise Professionals mall som du kan använda dig av för att skapa en policy för distansarbete i ert företag eller organisation. Här finns förslag på vad du kan ta upp i respektive kapitel, samt exempel från den policy för distansarbete som Wise Group själva har tagit fram för hela koncernen. För att använda mallen klickar du helt enkelt på texterna och byter ut Wise Groups innehåll mot ditt eget.
module