The Pace guide till Executive Assistants

Ladda ner guiden

En Executive Assistant tillför otroligt mycket mer värde till företagsledare idag än att enbart boka möten och hantera kalendrar. Idag kan en Executive Assistant även fungera som en Business Partner och andrepilot åt dig som sitter i en ledande position.

Vad som tidigare titulerades VD-assistent kallar vi idag Executive Assistant, just på grund av det ökade inflytande rollen getts. The Pace tillsätter mängder av administrativa roller, men Executive Assistants är verkligen vår specialitet. Upplägget är flexibelt vilket gör att du dels kan anställa en assistent på heltid, men även ta in personen per timme, vilket alltså gör att du enbart betalar för exakt de timmar som krävs. 

Vill du får en bättre inblick i hur en Executive Assistant arbetar, vilket värde det kan ge dig, och hur The Pace arbetar vid tillsättning och löpande arbete är den här guiden för dig!

I guiden får du veta mer om:

  • Vem som behöver en Executive Assistant
  • Hårda och mjuka egenskaper assistenten bör ha
  • Hur vi på The Pace arbetar med Executive Assistants

Trevlig läsning!

Fyll i formuläret för att läsa guiden