Skip to content
https://get.wise.se/hubfs/pexels-fauxels-3184428.jpg

Bli en del av våra nätverk

Älskar du HR, Talent Acquisition och Employer branding samt vill du utbyta erfarenheter och få ny energi och inspiration? Vill du inspireras av andra som sitter med liknande utmaningar som du själv? Välkommen att vara med i våra nätverk.
Blogg

Exempel på ämnen vi kan komma att prata om... 

- People Analytics och Datainformerad HR

- Employer branding och People Experience 

- Utmaningar inom Talent Acquisition

- Trender inom HR 

- Automatisering och AI inom HR och TA