Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/MicrosoftTeams-image%20(50).png?width=2799&quality=high

People Analytics - En guide

Medarbetarna i centrum för verksamhetsutvecklingen
Guide

Välmående medarbetare skapar bättre resultat. Att då sätta medarbetarna i centrum för verksamhetens utveckling känns naturligt. Fler och fler verksamheter förstår vikten av att arbeta strukturerat med utveckling av och insikter kring människor i organisationen, och hur det påverkar verksamhetens resultat och konkurrensförmåga.
Ledande verksamheter idag använder people analytics som ett medel för att möta kompetensbristen, som annars hindrar verksamheten från utveckling och tillväxt. 

Ta del av hela guiden för att läsa mer!