Skip to content
https://get.wise.se/hs-fs/hubfs/Wiseful-Learning-hero-2.jpg?width=6745&quality=high

Wiseful Learning #33

Om vikten av att mäta och följa upp sitt mångfalds- och inkluderingsarbete OCH att inte stanna där!
Event

Då det fysiska deltagande till detta event snabbt blev fullbokat så erbjuder vi nu möjligheten att dela digitalt via Teams istället.
Anmäl dig gärna via formuläret till höger!

Med ett datadrivet tillvägagångssätt, integrerar Group Supply på Ericsson mångfald och inkludering i sin agenda genom att noggrant följa upp mätetal och OKR/KPI:er men även undersöka vad som ligger bakom siffrorna. Sedan 2020 har man implementerat mätningar, säkerställt processer för successionsplaner och samlat in feedback från anställda om inkludering för att agera där det behövs.

Alla ledare inom Group Supply har eller planerar i närtid att gå en utbildning för att säkerställa att alla förstår värdet med ett inkluderande ledarskap samt prioriterar mångfalds- och inkluderingsarbetet. Det konsekventa utvecklingsarbetet bygger på en fast övertygelse och tro på den forskning som visar att mångfald och inkludering bidrar till ökad performance.

I det här avsnittet av Wiseful Learning kommer Carina Hörstedt, Head of People Group Supply på Ericsson, dela erfarenheter och tips utifrån sitt, ledningsgruppens och organisationens arbete med mångfalds- och inkluderingsstratregi på Ericsson. Carina kommer även att gå igenom uppbyggnad och resultat av den inkluderingsundersökning som skickats ut till alla medarbetare på Group Supply för tredje året i rad . Det kommer även att finnas möjlighet till frågor och diskussion.

Datum och tid:

29 augusti kl. 8:30-9:30

Länk till webinaret skickas ut efter anmälan!

 

Talare

Carina Hörstedt
Carina Hörstedt är Head of People Group Supply på Ericsson, en global organisation med stort fokus på digitalisering/transformation och D&I. Tidigare har Carina bla arbetat som HR-direktör på Scan och som HR-chef på Lyko. Hon har en juridisk och internationell bakgrund med ett brinnande intresse för hur ledarskapet, kulturen och högpresterande team bidrar och påverkar affären.